Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 53 que contenen «xut»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


adust | adusta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. cremat, abrusat, sec, torrat, consumit.
2. eixut, aspre, sever, rígid, auster, inexpressiu, ferreny, esquerp, feréstec, retret, esquiu, taciturn, bròfec, isard.
1. cremada, abrusada, seca, torrada, consumida.
2. eixuta, aspra, severa, rígida, austera, inexpressiva, ferrenya, esquerpa, feréstega, retreta, esquiva, taciturna, bròfega, isarda.

aguilenc | aguilenca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
aquilí, corbat, ganxut.
aquilina, corbada, ganxuda.

aspresa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
rugositat, desigualtat, aspror, asperitat, asprivesa, asprivor, rudesa, abruptesa, fragositat, esquerperia, eixutesa, insociabilitat, rigor, duresa.

assecament  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
assecat, assecatge, eixutesa, marciment, emmusteïment.

betzarrut | betzarruda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ventrut, panxut, gros, gras, gord.
ventruda, panxuda, grossa, grassa, gorda.

brusc | brusca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sobtat, sobtós, violent, impensat, inesperat, imprevist, insospitat.
2. aspre, rude, sec, eixut, groller.
1. sobtada, sobtosa, violenta, impensada, inesperada, imprevista, insospitada.
2. aspra, rude, seca, eixuta, grollera.

brusquedat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sobtadesa, sobtada.
2. sequedat, eixutesa, aspror, aspresa.

buit 1| buida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. buidat, privat, mancat, eixut, sec, desert.
2. balmat, excavat.
1. buidada, privada, mancada, eixuta, seca, deserta.
2. balmada, excavada.

carestiós | carestiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. escàs, miserable, mancat, faltat, pobre, eixut, erm, necessitat.
2. avar, gasiu, agarrat, mesquí.
1. escassa, miserable, mancada, faltada, pobra, eixuta, erma, necessitada.
2. avara, gasiva, agarrada, mesquina.

convex | convexa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
bombat, inflat, prominent, panxut, lenticular.
bombada, inflada, prominent, panxuda, lenticular.

cras | crassa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gros, grosser, gruixut, desmesurat, supí, elemental, inexcusable, inadmissible, gord.
grossa, grossera, gruixuda, desmesurada, supina, elemental, inexcusable, inadmissible, gorda.

desnerit 1| desnerida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
xic, menut, secardí, esmerlit, magristó, escanyolit, eixut, magre, sec, begut, xuclat.
xica, menuda, secardina, esmerlida, magristona, escanyolida, eixuta, magra, seca, beguda, xuclada.

doble  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. duple, dual, dímer.
2. concentrat, gruixut, reforçat.
3. repetit.
1. dupla, dual, dímera.
2. concentrada, gruixuda, reforçada.
3. repetida.

eixarreït | eixarreïda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ressec, dur, fort, eixut, endurit, estellós, corretjós.
resseca, dura, forta, eixuta, endurida, estellosa, corretjosa.

eixut 1  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
sequedat, eixutada, eixutesa, eixutor, eixutament.

eixut 2| eixuta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sec, assecat, eixamorat, escorregut.
2. flac, prim, magre, sec, secardí, escardalenc, xuclat.
3. adust, retret, esquiu, taciturn, lacònic.
1. seca, assecada, eixamorada, escorreguda.
2. flaca, prima, magra, seca, secardina, escardalenca, xuclada.
3. adusta, retreta, esquiva, taciturna, lacònica.

eixutada  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
eixut, sequedat.

eixutament  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
eixut, sequedat.

eixutesa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
eixut, sequedat.

eixutor  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
eixut, sequedat.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 53 que contenen «xut»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal