Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 43 que contenen «vident»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


aparent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. visible, ostensible, exterioritzat, manifest, palès, evident.
2. fictici, enganyós, artificiós, simulat.
1. visible, ostensible, exterioritzada, manifesta, palesa, evident.
2. fictícia, enganyosa, artificiosa, simulada.

axiomàtic | axiomàtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, indiscutible, innegable, incontrovertible, aforístic.
evident, indiscutible, innegable, incontrovertible, aforística.

cec 1| cega  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
orb, invident.
orba, invident.

cert | certa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, evident, ver, veritable, vertader, autèntic, indubtable, irrefutable, indiscutible, inqüestionable, innegable, inequívoc, infal·lible, exacte, clavat, positiu, efectiu, demostrat, corroborat, palès, fidedigne, real, provat, comprovat, històric, verídic, veraç.
segura, evident, vera, veritable, vertadera, autèntica, indubtable, irrefutable, indiscutible, inqüestionable, innegable, inequívoca, infal·lible, exacta, clavada, positiva, efectiva, demostrada, corroborada, palesa, fidedigna, real, provada, comprovada, històrica, verídica, veraç.

clar 1| clara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. lluminós, diàfan, il·luminat, net, límpid, cristal·lí, lumínic, luminescent, transparent, pur, serè, brillant, polit, blanc, distint, ters.
2. lleuger, aigualit, prim, tènue.
3. intel·ligible, planer, llis, senzill, entenedor, comprensible, llegible, obvi, cert, evident, indubtable, segur, palès, patent, palpable, palmari, inqüestionable.
4. agut, perspicaç, viu, lúcid, despert.
5. sincer, franc, obert, veraç.
1. lluminosa, diàfana, il·luminada, neta, límpida, cristal·lina, lumínica, luminescent, transparent, pura, serena, brillant, polida, blanca, distinta, tersa.
2. lleugera, aigualida, prima, tènue.
3. intel·ligible, planera, llisa, senzilla, entenedora, comprensible, llegible, òbvia, certa, evident, indubtable, segura, palesa, patent, palpable, palmària, inqüestionable.
4. aguda, perspicaç, viva, lúcida, desperta.
5. sincera, franca, oberta, veraç.

clarivident  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
llest, lúcid, penetrant, sagaç, perspicaç, agut.
llesta, lúcida, penetrant, sagaç, perspicaç, aguda.

comprensible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
entenedor, intel·ligible, copsable, clar, fàcil, explícit, evident, assequible.
entenedora, intel·ligible, copsable, clara, fàcil, explícita, evident, assequible.

concloent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
provador, positiu, definitiu, decisiu, categòric, determinant, irrebatible, irrefutable, indiscutible, evident, convincent.
provadora, positiva, definitiva, decisiva, categòrica, determinant, irrebatible, irrefutable, indiscutible, evident, convincent.

distint | distinta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. diferent, desigual, divers, dissemblant, dispar.
2. clar, intel·ligible, precís, inconfusible, evident, entenedor, manifest, visible, perceptible.
1. diferent, desigual, diversa, dissemblant, dispar.
2. clara, intel·ligible, precisa, inconfusible, evident, entenedora, manifesta, visible, perceptible.

endeví | endevina  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
endevinador, endevinaire, vident, profeta, nigromàntic, quiromàntic, àugur, vaticinador, piromàntic, astròleg, oracle.
endevinadora, endevinaire, vident, profeta/profetessa, nigromàntica, quiromàntica, —, vaticinadora, piromàntica, astròloga, —.

endevinador | endevinadora  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
endevinaire, endeví, vident, profeta, nigromàntic, quiromàntic, àugur, vaticinador, piromàntic, astròleg, oracle.
endevinaire, endevina, vident, profeta/profetessa, nigromàntica, quiromàntica, —, vaticinadora, piromàntica, astròloga, —.

evident  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, palès, incontestable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, obvi, indiscutible, segur.
certa, autèntica, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, incontestable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, òbvia, indiscutible, segura.

exotèric | exotèrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, visible, palès, manifest, intel·ligible, comú, públic, elemental.
evident, visible, palesa, manifesta, intel·ligible, comuna, pública, elemental.

explícit | explícita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
manifest, clar, exotèric, formal, evident, categòric, concloent, terminant, decisiu, exprés, indubtable, definitiu.
manifesta, clara, exotèrica, formal, evident, categòrica, concloent, terminant, decisiva, expressa, indubtable, definitiva.

flagrant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. flamejant, ardent.
2. evident, clar, palès, manifest, indubtable.
1. flamejant, ardent.
2. evident, clara, palesa, manifesta, indubtable.

indiscutible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, indubtable, innegable, segur, evident, clar, irrefutable, irrebatible, provat, demostrat, manifest, palès, palpable, palmari, real, positiu, inconcús, axiomàtic, indisputable, inqüestionable, inequívoc.
certa, indubtable, innegable, segura, evident, clara, irrefutable, irrebatible, provada, demostrada, manifesta, palesa, palpable, palmària, real, positiva, inconcusa, axiomàtica, indisputable, inqüestionable, inequívoca.

inequívoc | inequívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, cert, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifest, palès, palmari, patent.
segura, certa, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, palmària, patent.

innegable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segur, cert, exacte, ver, palès, palmari, evident, patent, manifest.
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segura, certa, exacta, vera, palesa, palmària, evident, patent, manifesta.

intel·ligent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. racional.
2. capaç, eixerit, llest, agut, profund, lúcid, talentós, perspicaç, clarivident, espavilat, subtil, penetrant, sagaç, genial, savi, prudent, sensat, viu, despert, llarg.
1. racional.
2. capaç, eixerida, llesta, aguda, profunda, lúcida, talentosa, perspicaç, clarivident, espavilada, subtil, penetrant, sagaç, genial, sàvia, prudent, sensata, viva, desperta, llarga.

intel·ligible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
comprensible, entenedor, abastable, aprehensiu, evident, clar, notori, explícit, accessible, llegidor.
comprensible, entenedora, abastable, aprehensiva, evident, clara, notòria, explícita, accessible, llegidora.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 43 que contenen «vident»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal