Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 29 que contenen «tinta»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


clar 1| clara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. lluminós, diàfan, il·luminat, net, límpid, cristal·lí, lumínic, luminescent, transparent, pur, serè, brillant, polit, blanc, distint, ters.
2. lleuger, aigualit, prim, tènue.
3. intel·ligible, planer, llis, senzill, entenedor, comprensible, llegible, obvi, cert, evident, indubtable, segur, palès, patent, palpable, palmari, inqüestionable.
4. agut, perspicaç, viu, lúcid, despert.
5. sincer, franc, obert, veraç.
1. lluminosa, diàfana, il·luminada, neta, límpida, cristal·lina, lumínica, luminescent, transparent, pura, serena, brillant, polida, blanca, distinta, tersa.
2. lleugera, aigualida, prima, tènue.
3. intel·ligible, planera, llisa, senzilla, entenedora, comprensible, llegible, òbvia, certa, evident, indubtable, segura, palesa, patent, palpable, palmària, inqüestionable.
4. aguda, perspicaç, viva, lúcida, desperta.
5. sincera, franca, oberta, veraç.

cognoscible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
distingible, discernible, perceptible, distint, ostensible, visible.
distingible, discernible, perceptible, distinta, ostensible, visible.

color  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. coloració, colorit, coloret, coloraina, policromia, gamma, matís, to, tonalitat, pigment, tint, tintura, tinta, pintura.
2. caràcter, qualitat, tipisme, aparença, vida, vivacitat.
3. colorant, pasta, tintura, pintura.

colorant  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
color, tintura, tinta, pintura, pasta.

concret | concreta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sòlid, pres, aglutinat, coagulat.
2. real, material, físic, palpable, específic, particular, precís, substancial, distint, definit, formal.
3. pràctic.
1. sòlida, presa, aglutinada, coagulada.
2. real, material, física, palpable, específica, particular, precisa, substancial, distinta, definida, formal.
3. pràctica.

confús | confusa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indistint, imprecís, vague, difús, indefinit, barrejat, incert, ambigu, obscur, fosc, embolicat, embrollat, enrevessat, tèrbol, borrós, desdibuixat, diluït, complicat, laberíntic, equívoc, boirós, incoherent, anàrquic.
indistinta, imprecisa, vaga, difusa, indefinida, barrejada, incerta, ambígua, obscura, fosca, embolicada, embrollada, enrevessada, tèrbola, borrosa, desdibuixada, diluïda, complicada, laberíntica, equívoca, boirosa, incoherent, anàrquica.

descolorir  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
descolorar, destenyir, perdre, destintar.

desigual  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
diferent, divers, distint, variat, variable, irregular, inconstant, vari, dissemblant.
diferent, diversa, distinta, variada, variable, irregular, inconstant, vària, dissemblant.

destenyir  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
descolorir, destintar.

destintar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
descolorir, destenyir.

diferent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desigual, divers, variat, dissemblant, dispar, antitètic, discordant, distint, divergent.
desigual, diversa, variada, dissemblant, dispar, antitètica, discordant, distinta, divergent.

distint | distinta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. diferent, desigual, divers, dissemblant, dispar.
2. clar, intel·ligible, precís, inconfusible, evident, entenedor, manifest, visible, perceptible.
1. diferent, desigual, diversa, dissemblant, dispar.
2. clara, intel·ligible, precisa, inconfusible, evident, entenedora, manifesta, visible, perceptible.

especial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, peculiar, singular, determinat, extraordinari, insòlit, rar, estrany, impropi, distint, desacostumat, exprés.
particular, peculiar, singular, determinada, extraordinària, insòlita, rara, estranya, impròpia, distinta, desacostumada, expressa.

exprés | expressa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. distint, clar, explícit, formal, patent, especificat.
2. especial, excepcional.
3. deliberat, intencionat, volgut.
1. distinta, clara, explícita, formal, patent, especificada.
2. especial, excepcional.
3. deliberada, intencionada, volguda.

idiosincràtic | idiosincràtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
característic, peculiar, personal, propi, típic, distint, distintiu.
característica, peculiar, personal, pròpia, típica, distinta, distintiva.

indiscriminat | indiscriminada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indistint.
indistinta.

indistint | indistinta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indiferent, confús, desordenat, embolicat, caòtic, nebulós.
indiferent, confusa, desordenada, embolicada, caòtica, nebulosa.

mort 3| morta  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
difunt, finat, extint, exànime, traspassat, víctima, interfecte.
difunta, finada, extinta, exànime, traspassada, [víctima], interfecta.

peculiar  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, propi, característic, especial, singular, típic, distintiu, diferenciat, idiosincràtic, distint, anòmal, específic, exclusiu, privatiu.
particular, pròpia, característica, especial, singular, típica, distintiva, diferenciada, idiosincràtica, distinta, anòmala, específica, exclusiva, privativa.

precís | precisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
determinat, definit, exacte, concret, estricte, inequívoc, segur, just, clar, explícit, matemàtic, distint, concloent, rigorós, concís, categòric.
determinada, definida, exacta, concreta, estricta, inequívoca, segura, justa, clara, explícita, matemàtica, distinta, concloent, rigorosa, concisa, categòrica.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 29 que contenen «tinta»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal