Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 43 que contenen «pobre»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


captaire  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pobre, mendicant, pidolaire, pòtol.
pobra, mendicant, pidolaire, —.

carestiós | carestiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. escàs, miserable, mancat, faltat, pobre, eixut, erm, necessitat.
2. avar, gasiu, agarrat, mesquí.
1. escassa, miserable, mancada, faltada, pobra, eixuta, erma, necessitada.
2. avara, gasiva, agarrada, mesquina.

desgraciat 2| desgraciada  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dissortat, malastruc, infortunat, desafortunat.
2. infeliç, pobre, indigent, miserable, desvalgut.
1. dissortada, malastruga, infortunada, desafortunada.
2. infeliç, pobre, indigent, miserable, desvalguda.

escanyapobres  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
usurer, avar.
usurera, avara.

escarransit 2| escarransida  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mesquí, pobre, gasiu, roí, avariciós, agarrat.
2. escardalenc.
1. mesquina, pobra, gasiva, roïna, avariciosa, agarrada.
2. escardalenca.

escàs | escassa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. curt, rar, pobre, just, mancat, insuficient, limitat, exigu, breu, introbable.
2. mesquí, roí, gasiu, escarransit, escasser.
1. curta, rara, pobra, justa, mancada, insuficient, limitada, exígua, breu, introbable.
2. mesquina, roïna, gasiva, escarransida, escassera.

escassetat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
escassesa, mancança, falta, pobresa, privació, fretura, necessitat, poquesa, penúria, insuficiència, exigüitat, carestia, parvitat.

estretor  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. estretesa, migradesa.
2. pobresa, misèria, escassetat, parvitat.

explotador 2| explotadora  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
escanyapobres.
escanyapobres.

faltat 1| faltada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
defectuós, escàs, pobre.
defectuosa, escassa, pobra.

humil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. modest, simple, senzill, discret, respectuós, callat, submís, obedient.
2. pobre, obscur, vulgar, corrent.
1. modesta, simple, senzilla, discreta, respectuosa, callada, submisa, obedient.
2. pobra, obscura, vulgar, corrent.

humilitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. modèstia, simplicitat, senzillesa, obediència, respectuositat, submissió, discreció, docilitat.
2. pobresa, obscuritat.

indigència  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pobresa, necessitat, misèria, penúria, estretor.

indigent  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pobre, necessitat, miserable, míser.
pobra, necessitada, miserable, mísera.

infeliç  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. desventurat, desafortunat, desgraciat, miserable, infortunat, malanat.
2. beneit, pobre, babau, ximplet.
1. desventurada, desafortunada, desgraciada, miserable, infortunada, malanada.
2. beneita, pobra, babaua, ximpleta.

inòpia  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pobresa, fretura, mancança, indigència.

insignificant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nimi, petit, exigu, pobre, fútil, lleuger, insubstancial, anodí.
nímia, petita, exigua, pobra, fútil, lleugera, insubstancial, anodina.

llogrer | llogrera  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
usurer, escanyapobres, prestador, especulador.
usurera, escanyapobres, prestadora, especuladora.

magre 2| magra  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. prim, flac, escarransit, desnerit, esprimatxat, feble, dèbil, malaltís, raquític.
2. mesquí, pobre, miserable.
1. prima, flaca, escarransida, desnerida, esprimatxada, feble, dèbil, malaltissa, raquítica.
2. mesquina, pobra, miserable.

mendicant 1  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
captaire, pobre, pidolaire.
captaire, pobra, pidolaire.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 43 que contenen «pobre»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal