Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 35 que contenen «pesat»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


afanyós | afanyosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pesat, penós, costós, amoïnós.
pesada, penosa, costosa, amoïnosa.

agafatós | agafatosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. agafós, agafallós, apegalós, enganxós, adhesiu, agafadís.
2. pesat, reiteratiu, paparra.
1. agafosa, agafallosa, apegalosa, enganxosa, adhesiva, agafadissa.
2. pesada, reiterativa, [paparra].

apegalós | apegalosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. enganxós, agafatós, enfigassós, enganxifós, agafós, agafadís, adhesiu.
2. pesat, reiteratiu, paparra.
1. enganxosa, agafatosa, enfigassosa, enganxifosa, agafosa, agafadissa, adhesiva.
2. pesada, reiterativa, [paparra].

borinot  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. abegot, bufaforats, moscot.
2. pesat, paparra.

cansat | cansada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. exhaurit, esgotat, fatigat, afeblit, aplanat, rebentat, las, lassat, desfet, aixafat, decandit, defallit.
2. tip, fart, avorrit, fastiguejat, atabalat, amoïnat.
3. cansós, fatigant, pesat, dur, fatigós, difícil, avorrit.
1. exhaurida, esgotada, fatigada, afeblida, aplanada, rebentada, lassa, lassada, desfeta, aixafada, decandida, defallida.
2. tipa, farta, avorrida, fastiguejada, atabalada, amoïnada.
3. cansosa, fatigant, pesada, dura, fatigosa, difícil, avorrida.

cansós | cansosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cansat, fatigant, pesat, dur, fatigós, difícil, avorrit.
cansada, fatigant, pesada, dura, fatigosa, difícil, avorrida.

carregós | carregosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
feixuc, pesat, molest, molestós, amoïnós, importú, onerós, amoïnador.
feixuga, pesada, molesta, molestosa, amoïnosa, importuna, onerosa, amoïnadora.

difícil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. complicat, complex, embullat, embrollat, enrevessat, laberíntic, enigmàtic, incomprensible, inextricable, intricat.
2. abrupte, trencat, espadat, rost, escarpat, inaccessible, dret, infranquejable.
3. ardu, costós, treballós, penós, dificultós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
4. delicat, susceptible, irritable, puntós, primmirat.
1. complicada, complexa, embullada, embrollada, enrevessada, laberíntica, enigmàtica, incomprensible, inextricable, intricada.
2. abrupta, trencada, espadada, rosta, escarpada, inaccessible, dreta, infranquejable.
3. àrdua, costosa, treballosa, penosa, dificultosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.
4. delicada, susceptible, irritable, puntosa, primmirada.

dificultós | dificultosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
difícil, ardu, costós, treballós, penós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
difícil, àrdua, costosa, treballosa, penosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.

fastijós | fastijosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cansat, avorrit, monòton, pesat.
cansada, avorrida, monòtona, pesada.

fatigant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fatigós, cansat, pesat.
fatigosa, cansada, pesada.

fatigós | fatigosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. cansat, cansós, fatigant, pesat, dur, difícil, avorrit, llarg, interminable.
2. exhaurit, esgotat, cansat, afeblit, aplanat, rebentat, las, lassat, desfet, aixafat, decandit, defallit.
1. cansada, cansosa, fatigant, pesada, dura, difícil, avorrida, llarga, interminable.
2. exhaurida, esgotada, cansada, afeblida, aplanada, rebentada, lassa, lassada, desfeta, aixafada, decandida, defallida.

feixuc | feixuga  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. pesat, carregós.
2. aclaparador, amoïnós.
3. lent, balb.
1. pesada, carregosa.
2. aclaparadora, amoïnosa.
3. lenta, balba.

greu  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. pesant, pesat.
2. important, transcendent, difícil, perillós, crític, delicat.
3. digne, circumspecte, ponderat, mesurat, seriós.
4. baix.
1. pesant, pesada.
2. important, transcendent, difícil, perillosa, crítica, delicada.
3. digna, circumspecta, ponderada, mesurada, seriosa.
4. baixa.

inacabable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. interminable, inesgotable, inexhaurible, inextingible, infinit, llarg.
2. avorrit, pesat.
1. interminable, inesgotable, inexhaurible, inextingible, infinita, llarga.
2. avorrida, pesada.

inaguantable 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
insuportable, intolerable, insofrible, pesat.
insuportable, intolerable, insofrible, pesada.

incòmode | incòmoda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
molest, pesat, inconfortable, desavinent, enutjós, inoportú.
molesta, pesada, inconfortable, desavinent, enutjosa, inoportuna.

inoportú | inoportuna  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
intempestiu, imprevist, desavinent, extemporani, inadequat, inadient, impertinent, pesat, desagradable.
intempestiva, imprevista, desavinent, extemporània, inadequada, inadient, impertinent, pesada, desagradable.

insistent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pertinaç, obstinat, persistent, contumaç, tenaç, recalcitrant, porfidiós, perseverant, pesat.
pertinaç, obstinada, persistent, contumaç, tenaç, recalcitrant, porfidiosa, perseverant, pesada.

insofrible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
insuportable, intolerable, inaguantable, molest, empipador, enutjós, pesat.
insuportable, intolerable, inaguantable, molesta, empipadora, enutjosa, pesada.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 35 que contenen «pesat»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal