Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 19 articles que contenen «perplex»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


dubte  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vacil·lació, perplexitat, irresolució, incertesa, incertitud, indecisió, hesitació, titubeig, indeterminació, dubitació, dubtança, escepticisme, inseguretat, incredulitat, tempteig.
2. problema, dilema, dificultat, confusió.
3. desconfiança, recel, aprensió, malfiança, sospita, prevenció.

dubtós | dubtosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. incert, problemàtic, insegur, confús, dubitatiu, dubtable, qüestionable, discutible, hipotètic, ambigu, equívoc.
2. sospitós, suspecte.
3. perplex, vacil·lant, irresolut, indecís, escèptic, incrèdul, cagadubtes.
4. desconfiat, malfiat, recelós.
1. incerta, problemàtica, insegura, confusa, dubitativa, dubtable, qüestionable, discutible, hipotètica, ambígua, equívoca.
2. sospitosa, suspecta.
3. perplexa, vacil·lant, irresoluta, indecisa, escèptica, incrèdula, cagadubtes.
4. desconfiada, malfiada, recelosa.

enjòlit 1  adj. inv.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
en suspens, parat, perplex.
en suspens, parada, perplexa.

esmaperdut | esmaperduda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desorientat, vacil·lant, atabalat, sorprès, desconcertat, trasbalsat, atònit, atordit, destarotat, perplex.
desorientada, vacil·lant, atabalada, sorpresa, desconcertada, trasbalsada, atònita, atordida, destarotada, perplexa.

hesitació  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubte, vacil·lació, fluctuació, indecisió, recel, incertesa, incertitud, perplexitat, indeterminació.

incertitud  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. incertesa, perplexitat, vacil·lació, dubte, inseguretat, indecisió, irresolució, indeterminació, incredulitat, desconfiança.
2. risc, aventura, hipòtesi, atzar, confusió, vaguetat, imprecisió, incertesa, sort, casualitat, ambigüitat.

indecís 2| indecisa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
perplex, irresolut, parat, aturat, cagadubtes, vacil·lant, pusil·lànime, insegur.
perplexa, irresoluda, parada, aturada, cagadubtes, vacil·lant, pusil·lànime, insegura.

indecisió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
perplexitat, irresolució, dubte, vacil·lació, titubeig, fluctuació, oscil·lació, indeterminació, incertesa, incertitud, inseguretat.

insegur | insegura  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dubtós, incert, vacil·lant, indecís, perplex.
2. inestable.
3. perillós, arriscat.
1. dubtosa, incerta, vacil·lant, indecisa, perplexa.
2. inestable.
3. perillosa, arriscada.

inseguretat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dubte, incertesa, vacil·lació, indecisió, perplexitat.
2. inestabilitat, oscil·lació, balanceig.
3. perill, risc.

irresolució  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indecisió, perplexitat, dubte, vacil·lació, titubeig, fluctuació, indeterminació, incertesa, incertitud, inseguretat.

irresolut 2| irresoluda  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indecís, perplex, parat, aturat, cagadubtes, vacil·lant, pusil·lànime, insegur.
indecisa, perplexa, parada, aturada, cagadubtes, vacil·lant, pusil·lànime, insegura.

perplex | perplexa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós, incert, vacil·lant, confós, irresolut, esmaperdut, desorientat, atabalat, sorprès, desconcertat, trasbalsat, atònit, atordit, destarotat.
dubtosa, incerta, vacil·lant, confosa, irresoluda, esmaperduda, desorientada, atabalada, sorpresa, desconcertada, trasbalsada, atònita, atordida, destarotada.

perplexitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubte, incertesa, vacil·lació, confusió, desorientació, sorpresa, desconcert, atordiment.

suspens 1| suspensa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
expectant, indecís, perplex, irresolt, enjòlit.
expectant, indecisa, perplexa, irresolta, enjòlita.

titubació  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
titubeig, vacil·lació, perplexitat, indecisió, dubte, fluctuació, hesitació.

titubant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
titubejant, vacil·lant, perplex, indecís, oscil·lant, fluctuant, dubtós.
titubejant, vacil·lant, perplexa, indecisa, oscil·lant, fluctuant, dubtosa.

vacil·lació  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vaivé, oscil·lació, balanceig, bransoleig, zumzeig, trontoll, sondroll, capcineig.
2. dubte, hesitació, titubeig, indecisió, irresolució, perplexitat, incertesa, indeterminació, fluctuació, titubació.

vacil·lant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. oscil·lant, fluctuant.
2. indecís, perplex, dubtós, irresolut, titubejant, indeterminat.
1. oscil·lant, fluctuant.
2. indecisa, perplexa, dubtosa, irresoluda, titubejant, indeterminada.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal