Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 21 que contenen «patent»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


clar 1| clara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. lluminós, diàfan, il·luminat, net, límpid, cristal·lí, lumínic, luminescent, transparent, pur, serè, brillant, polit, blanc, distint, ters.
2. lleuger, aigualit, prim, tènue.
3. intel·ligible, planer, llis, senzill, entenedor, comprensible, llegible, obvi, cert, evident, indubtable, segur, palès, patent, palpable, palmari, inqüestionable.
4. agut, perspicaç, viu, lúcid, despert.
5. sincer, franc, obert, veraç.
1. lluminosa, diàfana, il·luminada, neta, límpida, cristal·lina, lumínica, luminescent, transparent, pura, serena, brillant, polida, blanca, distinta, tersa.
2. lleugera, aigualida, prima, tènue.
3. intel·ligible, planera, llisa, senzilla, entenedora, comprensible, llegible, òbvia, certa, evident, indubtable, segura, palesa, patent, palpable, palmària, inqüestionable.
4. aguda, perspicaç, viva, lúcida, desperta.
5. sincera, franca, oberta, veraç.

demostrar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. provar, confirmar, corroborar, evidenciar, palesar, patentitzar, persuadir, fer veure, convèncer.
2. manifestar, exterioritzar, ostentar, exhibir.

evidenciar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
demostrar, provar, confirmar, corroborar, palesar, patentitzar, persuadir, fer veure, convèncer, assegurar.

evident  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, palès, incontestable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, obvi, indiscutible, segur.
certa, autèntica, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, incontestable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, òbvia, indiscutible, segura.

exacte | exacta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, palès, patent, just, puntual, fidel, precís, ver, veritable, vertader, textual, rigorós, minuciós, igual, idèntic, matemàtic.
certa, autèntica, palesa, patent, justa, puntual, fidel, precisa, vera, veritable, vertadera, textual, rigorosa, minuciosa, igual, idèntica, matemàtica.

exprés | expressa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. distint, clar, explícit, formal, patent, especificat.
2. especial, excepcional.
3. deliberat, intencionat, volgut.
1. distinta, clara, explícita, formal, patent, especificada.
2. especial, excepcional.
3. deliberada, intencionada, volguda.

expressiu | expressiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
afectuós, efusiu, expansiu, eloqüent, franc, espontani, patent, clar, palès.
afectuosa, efusiva, expansiva, eloqüent, franca, espontània, patent, clara, palesa.

inequívoc | inequívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, cert, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifest, palès, palmari, patent.
segura, certa, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, palmària, patent.

innegable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segur, cert, exacte, ver, palès, palmari, evident, patent, manifest.
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segura, certa, exacta, vera, palesa, palmària, evident, patent, manifesta.

manifest 1| manifesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, visible, notori, clar, palpable, palmari, patent, obvi, flagrant, tangible, demostrat, públic, ostensible, exotèric, descobert.
evident, palesa, visible, notòria, clara, palpable, palmària, patent, òbvia, flagrant, tangible, demostrada, pública, ostensible, exotèrica, descoberta.

manifestar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
declarar, exposar, proclamar, explicar, dir, palesar, descobrir, posar de manifest, fer constar, donar a conèixer, donar entenent, patentitzar, fer patent, afirmar, assegurar, evidenciar, formular, publicar, revelar, anunciar, expressar, comunicar.

matrícula  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
registre, llista, cens, padró, cadastre, catàleg, patent.

palès | palesa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
obvi, clar, evident, manifest, notori, palpable, palmari, cert, autèntic, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, visible, indiscutible.
òbvia, clara, evident, manifesta, notòria, palpable, palmària, certa, autèntica, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, visible, indiscutible.

palesar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evidenciar, manifestar, provar, demostrar, confirmar, corroborar, patentitzar, persuadir, fer veure, convèncer, assegurar, exterioritzar, posar en relleu.

palmari | palmària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
palès, evident, clar, manifest, patent, notori, obvi, visible, indiscutible, palpable.
palesa, evident, clara, manifesta, patent, notòria, òbvia, visible, indiscutible, palpable.

patent 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, manifest, palmari, clar, obvi, indiscutible, inqüestionable, indubtable.
evident, palesa, manifesta, palmària, clara, òbvia, indiscutible, inqüestionable, indubtable.

patent 2  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
concessió, exclusiva, monopoli, privilegi, llicència, autorització.

patentar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
enregistrar.

patentitzar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evidenciar, demostrar, manifestar, palesar, fer veure, posar en relleu.

provar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. experimentar, assajar, comprovar, verificar, temptejar, controlar, examinar, sondejar, observar.
2. intentar, procurar, temptar, maldar, mirar, assajar, pretendre, esforçar-se.
3. conèixer, viure.
4. demostrar, acreditar, testimoniar, testimoniejar, evidenciar, confirmar, corroborar, palesar, patentitzar, convèncer, fer veure.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 21 que contenen «patent»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal