Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 24 que contenen «original»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


autèntic | autèntica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
veritable, vertader, ver, cert, fidedigne, genuí, real, positiu, pur, legítim, segur, autoritzat, legal, verídic, original, fidel.
veritable, vertadera, vera, certa, fidedigna, genuïna, real, positiva, pura, legítima, segura, autoritzada, legal, verídica, original, fidel.

autenticitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
veracitat, certesa, veritat, verisme, puresa, legitimitat, seguretat, originalitat, fidelitat.

causal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
original.
original.

curiós | curiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. inquiet, investigador, observador.
2. indiscret, xafarder, tafaner, xafarot.
3. divertit, original, rar, extraordinari, interessant, singular.
4. net, polit, pulcre.
1. inquieta, investigadora, observadora.
2. indiscreta, xafardera, tafanera, xafarot.
3. divertida, original, rara, extraordinària, interessant, singular.
4. neta, polida, pulcra.

distingit | distingida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
elegant, educat, senyor, notable, il·lustre, principal, sobresortint, original, cèlebre, conegut, famós, insigne, conspicu.
elegant, educada, senyora, notable, il·lustre, principal, sobresortint, original, cèlebre, coneguda, famosa, insigne, conspícua.

excentricitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extravagància, raresa, ridiculesa, mania, originalitat, singularitat.

excepcional  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. rar, extraordinari, singular, estrany, insòlit, especial, original, desusat.
2. superior, sobresortint, únic, estupend, increïble, descomunal.
1. rara, extraordinària, singular, estranya, insòlita, especial, original, desusada.
2. superior, sobresortint, única, estupenda, increïble, descomunal.

inèdit | inèdita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
original, impublicat, desconegut.
original, impublicada, desconeguda.

interessant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
atractiu, apassionant, captivador, incitant, original, curiós, excitant, entusiasmador, suggestiu.
atractiva, apassionant, captivadora, incitant, original, curiosa, excitant, entusiasmadora, suggestiva.

legítim | legítima  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
legal, lícit, autèntic, vàlid, genuí, ver, veritable, vertader, verídic, original, fidel.
legal, lícita, autèntica, vàlida, genuïna, vera, veritable, vertadera, verídica, original, fidel.

model  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mostra, original, arquetipus, prototipus, tipus, faiçó, patró, pauta, plantilla, espècimen, norma, maqueta.
2. exemple, espill, mirall, paradigma.

mostra  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. demostració, testimoni, prova.
2. parada, desfilada, manifestació, demostrança, exteriorització, exhibició.
3. mostrari.
4. espècimen, model, plantilla, prototipus, arquetipus, patró, original, exemplar.
5. dibuix, estampat.

nou 1| nova  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fresc, recent, tendre, inèdit, original, flamant.
2. posterior, actual, modern, vigent.
1. fresca, recent, tendra, inèdita, original, flamant.
2. posterior, actual, moderna, vigent.

original 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. originari, primitiu, primigeni, inicial.
2. propi, peculiar, nou, inèdit, personal, inventat, genuí.
3. rar, singular, insòlit, estrany, estrafolari, anòmal, diferent.
1. originària, primitiva, primigènia, inicial.
2. pròpia, peculiar, nova, inèdita, personal, inventada, genuïna.
3. rara, singular, insòlita, estranya, estrafolària, anòmala, diferent.

original 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. model, exemple, patró, prototipus.
2. manuscrit, mecanoscrit.

originalitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. particularitat, novetat, creació, innovació.
2. raresa, excentricitat, extravagància.

originari | originària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. oriünd, provinent, procedent, natural, nadiu.
2. original, primitiu, primigeni.
1. oriünda, provinent, procedent, natural, nadiua.
2. original, primitiva, primigènia.

primitiu | primitiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. primari, originari, primigeni, inicial, original, primer.
2. antic, prehistòric, vell, remot, arcaic.
3. simple, elemental, rudimentari, rústic.
1. primària, originària, primigènia, inicial, original, primera.
2. antiga, prehistòrica, vella, remota, arcaica.
3. simple, elemental, rudimentària, rústica.

prototipus  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
model, original, patró, mostra, arquetipus, prototip, arquetip.

rar | rara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. insòlit, desusat, inhabitual, infreqüent, desacostumat, inusitat, desuet, peregrí, anòmal, obsolet.
2. escàs, exigu, clar, comptat, limitat.
3. extraordinari, singular, irregular, anòmal, anormal, curiós, especial, atípic, original, sorprenent, excepcional.
4. estrany, extravagant, estrambòtic, excèntric, maníac, maniàtic, llunàtic, bisbètic, estrafolari.
5. tènue.
1. insòlita, desusada, inhabitual, infreqüent, desacostumada, inusitada, desueta, peregrina, anòmala, obsoleta.
2. escassa, exigua, clara, comptada, limitada.
3. extraordinària, singular, irregular, anòmala, anormal, curiosa, especial, atípica, original, sorprenent, excepcional.
4. estranya, extravagant, estrambòtica, excèntrica, maníaca, maniàtica, llunàtica, bisbètica, estrafolària.
5. tènue.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 24 que contenen «original»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal