Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 17 articles que contenen «nociu»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


contrari 2| contrària  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
oposat, desfavorable, advers, hostil, nociu, antitètic, antinòmic, contradictori, antònim, invers, divers, perjudicial.
oposada, desfavorable, adversa, hostil, nociva, antitètica, antinòmica, contradictòria, antònima, inversa, diversa, perjudicial.

danyós | danyosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nociu, perjudicial, damnós, destructiu, corrosiu, perniciós, lesiu, malsà, dolent, malèvol, maligne, deleteri.
nociva, perjudicial, damnosa, destructiva, corrosiva, perniciosa, lesiva, malsana, dolenta, malèvola, maligna, deletèria.

deleteri | deletèria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
perjudicial, tòxic, danyós, nociu, perniciós, dolent, maligne.
perjudicial, tòxica, danyosa, nociva, perniciosa, dolenta, maligna.

desfavorable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
advers, perjudicial, hostil, contrari, atziac, nociu, perniciós.
adversa, perjudicial, hostil, contrària, atziaga, nociva, perniciosa.

destructiu | destructiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
destructor, corrosiu, negatiu, nociu, perjudicial, consumptiu.
destructora, corrosiva, negativa, nociva, perjudicial, consumptiva.

destructor | destructora  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
destructiu, corrosiu, negatiu, nociu, perjudicial, consumptiu.
destructiva, corrosiva, negativa, nociva, perjudicial, consumptiva.

dolent 1| dolenta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mal, maligne, malèfic, demoníac, satànic, infernal, nociu, despietat, ferotge, abjecte, odiós, pèssim, pitjor.
2. malcreient.
3. abominable, nefand, horrible, detestable, execrable, infecte, hòrrid.
4. mal fet, fràgil, matusser, inadequat.
1. mala, maligna, malèfica, demoníaca, satànica, infernal, nociva, despietada, ferotge, abjecta, odiosa, pèssima, pitjor.
2. malcreient.
3. abominable, nefanda, horrible, detestable, execrable, infecta, hòrrida.
4. mal feta, fràgil, matussera, inadequada.

infest | infesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
danyós, nociu, noïble, perjudicial, damnós, perniciós, malsà.
danyosa, nociva, noïble, perjudicial, damnosa, perniciosa, malsana.

malèfic | malèfica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
malèvol, noïble, malfaent, nociu, danyós, perjudicial.
malèvola, noïble, malfaent, nociva, danyosa, perjudicial.

malfaent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
danyós, perjudicial, nociu, noïble, damnós, malsà, perniciós.
danyosa, perjudicial, nociva, noïble, damnosa, malsana, perniciosa.

malsà | malsana  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
insà, insalubre, danyós, nociu, noïble, perniciós, perjudicial.
insana, insalubre, danyosa, nociva, noïble, perniciosa, perjudicial.

mefític | mefítica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nociu, perjudicial, malsà, fètid, pestilent, fetorós.
nociva, perjudicial, malsana, fètida, pestilent, fetorosa.

nociu | nociva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
noïble, danyós, perjudicial, damnós, destructiu, corrosiu, perniciós, lesiu, malsà, insà, dolent, malèvol, maligne, deleteri, malfaent.
noïble, danyosa, perjudicial, damnosa, destructiva, corrosiva, perniciosa, lesiva, malsana, insana, dolenta, malèvola, maligna, deletèria, malfaent.

noïble  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nociu.
nociva.

perjudicial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
danyós, nociu, damnós, destructiu, corrosiu, perniciós, lesiu, malsà, dolent, malèvol, deleteri, noïble.
danyosa, nociva, damnosa, destructiva, corrosiva, perniciosa, lesiva, malsana, dolenta, malèvola, deletèria, noïble.

perniciós | perniciosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
perjudicial, danyós, nociu, noïble, dolent, maligne, damnós.
perjudicial, danyosa, nociva, noïble, dolenta, maligna, damnosa.

pestilencial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. pestífer.
2. epidèmic.
3. perniciós, nociu, danyós, perjudicial.
1. pestífera.
2. epidèmica.
3. perniciosa, nociva, danyosa, perjudicial.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal