Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 19 articles que contenen «neci»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrŕfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


animal 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. bčstia, brut, irracional.
2. ignorant, talňs, totxo, enze, neci.
1. bčstia, bruta, irracional.
2. ignorant, talossa, totxa, enze, nčcia.

arrienc | arrienca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
neci, babau, ruc, ase, ximple.
nčcia, babaua, ruca, —, ximple.

atzagaiada  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. llançada.
2. disbarat, barbaritat, bestiesa, ximpleria, barrabassada, atrocitat, animalada, bajanada, niciesa, neciesa, estirabot, endemesa.

babaia  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
babau, ximple, encantat, pallús, neci, baboia, ximplet, beneit.
babaua, ximple, encantada, pallussa, nčcia, baboia, ximpleta, beneita.

babau 1| babaua  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
badoc, neci, beneit, ximple, ximplet, encantat, pallús, aturat, totxo, tanoca, taujŕ, estaquirot, enze, capsigrany, mussol, gamarús, llondro, curt de gambals, talňs.
badoca, nčcia, beneita, ximple, ximpleta, encantada, pallussa, totxa, tanoca, taujana, —, enze, capsigrany, mussola, gamarussa, llondra, curta de gambals, talossa.

bajŕ | bajana  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nici, ximple, cretí, neci, ximplet, babau, beneit, talňs, taujŕ, tanoca.
nícia, ximple, cretina, nčcia, ximpleta, babaua, beneita, talossa, taujana, tanoca.

bajanada  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
niciesa, neciesa, ximpleria, bestiesa, animalada, disbarat, bajaneria, bajania, barbaritat, atzagaiada, barrabassada, burrada, asenada.

bčstia 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. irracional, bŕrbar, salvatge, sanguinari, cruel.
2. primitiu, neci, nici, ignorant, talňs, totxo, enze, ximple.
1. irracional, bŕrbara, salvatge, sanguinŕria, cruel.
2. primitiva, nčcia, nícia, ignorant, talossa, totxa, enze, ximple.

cretí | cretina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. idiota, mancat, subnormal.
2. estúpid, neci.
1. idiota, mancada, subnormal.
2. estúpida, nčcia.

ignorant  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ignar, analfabet, desconeixedor, inculte, indocte, illetrat, incompetent, inepte, bŕrbar, llec, inexpert, profŕ, neňfit, llanut, neci, ruc.
ignara, analfabeta, desconeixedora, inculta, indocta, illetrada, incompetent, inepta, bŕrbara, llega, inexperta, profana, neňfita, llanuda, nčcia, ruca.

neci | nčcia  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
nici, babau, beneit, ximple, ximplet, encantat, pallús, aturat, totxo, tanoca, taujŕ, enze, capsigrany, llondro, curt de gambals, talňs, toix, ignorant, insensat, betzol, gamarús, cretí, bajŕ.
nícia, babaua, beneita, ximple, ximpleta, encantada, pallussa, aturada, totxa, tanoca, taujana, enze, capsigrany, llondra, curta de gambals, talossa, toixa, ignorant, insensata, betzola, gamarussa, cretina, bajana.

neciesa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. niciesa, ximpleria, ignorŕncia, insensatesa.
2. bajanada, rucada, asenada, bertranada, betzolada.

nici | nícia  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
neci.
nčcia.

niciesa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
neciesa.

pec | pega  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
neci, ximple, banau, llondro, gamarús.
nčcia, ximple, banaua, llondra, gamarussa.

ruc 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
neci, nici, beneit, encantat, pallús, totxo, taujŕ, enze, talňs, toix, betzol.
nčcia, nícia, beneita, encantada, pallussa, totxa, taujana, enze, talossa, toixa, betzola.

tanasi  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
toix, talňs, ruc, neci, curt de gambals, llosc, llondro, enze, betzol.
toixa, talossa, ruca, nčcia, curta de gambals, llosca, llondra, enze, betzola.

ximple 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ximplet, poca-solta, beneit, beneitó, enze, babau, capsigrany, liró, ruc, mussol, bčstia, neci, nici, estúpid, talňs, toix, tanoca, totxo, bajŕ, llosc, llondro, llonze, curt de gambals, gamarús, llanut, betzol.
ximpleta, poca-solta, beneita, beneitona, enze, babaua, capsigrany, lirona, ruca, mussola, bčstia, nčcia, nícia, estúpida, talossa, toixa, tanoca, totxa, bajana, llosca, llondra, llonza, curta de gambals, gamarussa, llanuda, betzola.

ximpleria  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ximplesa, animalada, bestiesa, rucada, asenada, niciesa, neciesa, disbarat, insensatesa, bajanada, bajania, bajaneria, bertranada, barbaritat, atzagaiada.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal