Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 25 que contenen «maria»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


alimara  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
foguera, alimària.

bàrbar | bàrbara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. barbre, barbàric, estranger, estrany, exòtic, foraster.
2. salvatge, selvàtic, primitiu, bèstia, primari.
3. incivil, rude, inculte, groller, ignorant, grosser, matusser.
4. cruel, inhumà, ferotge, feroç, sanguinari, bestial, atroç.
5. temerari, agosarat, audaç.
1. barbra, barbàrica, estrangera, estranya, exòtica, forastera.
2. salvatge, selvàtica, primitiva, bèstia, primària.
3. incivil, rude, inculta, grollera, ignorant, grossera, matussera.
4. cruel, inhumana, ferotge, feroç, sanguinària, bestial, atroç.
5. temerària, agosarada, audaç.

breu  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
curt, momentani, instantani, succint, concís, sumari, lacònic, fugaç, fugitiu, efímer, passatger, reduït, limitat, ràpid, resumit, abreujat, esquemàtic.
curta, momentània, instantània, succinta, concisa, sumària, lacònica, fugaç, fugitiva, efímera, passatgera, reduïda, limitada, ràpida, resumida, abreujada, esquemàtica.

clar 1| clara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. lluminós, diàfan, il·luminat, net, límpid, cristal·lí, lumínic, luminescent, transparent, pur, serè, brillant, polit, blanc, distint, ters.
2. lleuger, aigualit, prim, tènue.
3. intel·ligible, planer, llis, senzill, entenedor, comprensible, llegible, obvi, cert, evident, indubtable, segur, palès, patent, palpable, palmari, inqüestionable.
4. agut, perspicaç, viu, lúcid, despert.
5. sincer, franc, obert, veraç.
1. lluminosa, diàfana, il·luminada, neta, límpida, cristal·lina, lumínica, luminescent, transparent, pura, serena, brillant, polida, blanca, distinta, tersa.
2. lleugera, aigualida, prima, tènue.
3. intel·ligible, planera, llisa, senzilla, entenedora, comprensible, llegible, òbvia, certa, evident, indubtable, segura, palesa, patent, palpable, palmària, inqüestionable.
4. aguda, perspicaç, viva, lúcida, desperta.
5. sincera, franca, oberta, veraç.

evident  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, palès, incontestable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, obvi, indiscutible, segur.
certa, autèntica, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, incontestable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, òbvia, indiscutible, segura.

foguera  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
foc, fogata, fogatera, foguerada, fogueró, pira, lluminària, alimària, falla.

indiscutible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, indubtable, innegable, segur, evident, clar, irrefutable, irrebatible, provat, demostrat, manifest, palès, palpable, palmari, real, positiu, inconcús, axiomàtic, indisputable, inqüestionable, inequívoc.
certa, indubtable, innegable, segura, evident, clara, irrefutable, irrebatible, provada, demostrada, manifesta, palesa, palpable, palmària, real, positiva, inconcusa, axiomàtica, indisputable, inqüestionable, inequívoca.

ineducat 1| ineducada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
rude, primari, primitiu.
rude, primària, primitiva.

inequívoc | inequívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, cert, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifest, palès, palmari, patent.
segura, certa, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, palmària, patent.

innegable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segur, cert, exacte, ver, palès, palmari, evident, patent, manifest.
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segura, certa, exacta, vera, palesa, palmària, evident, patent, manifesta.

lacònic | lacònica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
breu, concís, succint, sobri, lapidari, compendiós, sumari.
breu, concisa, succinta, sòbria, lapidària, compendiosa, sumària.

manifest 1| manifesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, visible, notori, clar, palpable, palmari, patent, obvi, flagrant, tangible, demostrat, públic, ostensible, exotèric, descobert.
evident, palesa, visible, notòria, clara, palpable, palmària, patent, òbvia, flagrant, tangible, demostrada, pública, ostensible, exotèrica, descoberta.

obvi | òbvia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, incontestable, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, indiscutible, segur, sabut.
evident, palesa, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, incontestable, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, indiscutible, segura, sabuda.

palès | palesa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
obvi, clar, evident, manifest, notori, palpable, palmari, cert, autèntic, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, visible, indiscutible.
òbvia, clara, evident, manifesta, notòria, palpable, palmària, certa, autèntica, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, visible, indiscutible.

palmari | palmària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
palès, evident, clar, manifest, patent, notori, obvi, visible, indiscutible, palpable.
palesa, evident, clara, manifesta, patent, notòria, òbvia, visible, indiscutible, palpable.

palpable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tangible, tocable, físic, material, corpori.
2. palès, palmari, evident, clar, manifest.
1. tangible, tocable, física, material, corpòria.
2. palesa, palmària, evident, clara, manifest.

patent 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, manifest, palmari, clar, obvi, indiscutible, inqüestionable, indubtable.
evident, palesa, manifesta, palmària, clara, òbvia, indiscutible, inqüestionable, indubtable.

primari | primària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
primer, principal, primitiu, primigeni, preparatori, elemental.
primera, principal, primitiva, primigènia, preparatòria, elemental.

primigeni | primigènia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
primitiu, originari, primari.
primitiva, originària, primària.

primitiu | primitiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. primari, originari, primigeni, inicial, original, primer.
2. antic, prehistòric, vell, remot, arcaic.
3. simple, elemental, rudimentari, rústic.
1. primària, originària, primigènia, inicial, original, primera.
2. antiga, prehistòrica, vella, remota, arcaica.
3. simple, elemental, rudimentària, rústica.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 25 que contenen «maria»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal