Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «imprecís»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abstracció  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
aïllament, separació, isolament, desproveïment, vaguetat, imprecisió, distracció, concentració, meditació.

abstracte | abstracta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inconcret, vague, indeterminat, neutre, imprecís.
inconcreta, vaga, indeterminada, neutra, imprecisa.

ambigu | ambigua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vague, imprecís, inconcret, indeterminat, equívoc, obscur, amfibològic.
vaga, imprecisa, inconcreta, indeterminada, equívoca, obscura, amfibològica.

ambigüitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
amfibologia, amfibòlia, vaguetat, imprecisió, inconcreció, dilogia, ambages, evasiva, circumloqui, equívoc.

amorf | amorfa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
informe, imprecís, irregular, diforme.
informe, imprecisa, irregular, diforme.

boirós | boirosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. boirenc, bromós, núvol, neulós, ennuvolat, calitjós.
2. confús, obscur, fosc, remot, tèrbol, imprecís, vague.
1. boirenca, bromosa, núvol, neulosa, ennuvolada, calitjosa.
2. confusa, obscura, fosca, remota, tèrbola, imprecisa, vaga.

borrós | borrosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. borrut, borrallut, pelós, vellós.
2. imprecís, vague, indeterminat, confús, esborrat, esvaït, diluït.
1. borruda, borralluda, pelosa, vellosa.
2. imprecisa, vaga, indeterminada, confusa, esborrada, esvaïda, diluïda.

confús | confusa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indistint, imprecís, vague, difús, indefinit, barrejat, incert, ambigu, obscur, fosc, embolicat, embrollat, enrevessat, tèrbol, borrós, desdibuixat, diluït, complicat, laberíntic, equívoc, boirós, incoherent, anàrquic.
indistinta, imprecisa, vaga, difusa, indefinida, barrejada, incerta, ambígua, obscura, fosca, embolicada, embrollada, enrevessada, tèrbola, borrosa, desdibuixada, diluïda, complicada, laberíntica, equívoca, boirosa, incoherent, anàrquica.

confusió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. desgavell, desconcert, desordre, desori, mescla, barreja, embolic, complicació, obscuritat, babel, promiscuïtat, guirigall, batibull, caos, embrolla, tumult, laberint, imprecisió, ambigüitat, enrenou, maremàgnum, vaguetat, incertesa, terbolesa, incoherència.
2. aldarull, bullanga, avalot, rebombori, disturbi, anarquia.
3. error, errada, equivocació, equívoc, malentès.
4. capgirament, desbaratament, desfeta, destrossa.
5. torbació, avergonyiment, pudor, rubor, humiliació.

difús | difusa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dispers, escampat, disseminat.
2. imprecís, prolix, farragós, diluït.
1. dispersa, escampada, disseminada.
2. imprecisa, prolixa, farragosa, diluïda.

difusió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. propagació, divulgació, propalació, proclamació, expansió, popularització, dispersió, disseminació.
2. vaguetat, prolixitat, imprecisió.

equívoc 1| equívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ambigu, vague, imprecís, inconcret, indeterminat, obscur.
2. dubtós, sospitós, suspecte.
1. ambígua, vaga, imprecisa, inconcreta, indeterminada, obscura.
2. dubtosa, sospitosa, suspecta.

generalitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imprecisió, vaguetat, tòpic.
2. majoria, major part, col·lectivitat, conjunt.

imprecís | imprecisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vague, inconcret, difús, borrós, boirós, incert, esvaït, indefinit, indeterminat, informe, obscur, desdibuixat.
vaga, inconcreta, difusa, borrosa, boirosa, incerta, esvaïda, indefinida, indeterminada, informe, obscura, desdibuixada.

imprecisió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vaguetat, confusió, obscuritat, nebulositat, incertesa.

incert | incerta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vacil·lant, dubtós, insegur, indecís, irresolt, indeterminat, incrèdul, desconfiat.
2. problemàtic, arriscat, aventurat, hipotètic, exposat, aleatori, atzarós, confús, vague, inconcret, imprecís, equívoc, boirós.
1. vacil·lant, dubtosa, insegura, indecísa, irresolta, indeterminada, incrèdula, desconfiada.
2. problemàtica, arriscada, aventurada, hipotètica, exposada, aleatòria, atzarosa, confusa, vaga, inconcreta, imprecisa, equívoca, boirosa.

incertitud  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. incertesa, perplexitat, vacil·lació, dubte, inseguretat, indecisió, irresolució, indeterminació, incredulitat, desconfiança.
2. risc, aventura, hipòtesi, atzar, confusió, vaguetat, imprecisió, incertesa, sort, casualitat, ambigüitat.

indecís 1| indecisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
atònit, irresolt, titubejant, dubitatiu, indeterminat, dubtós, incert, confús, imprecís, vague.
atònita, irresolta, titubejant, dubitativa, indeterminada, dubtosa, incerta, confusa, imprecisa, vaga.

indefinible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indescriptible, inexplicable, indicible, inefable, imprecís, vague.
indescriptible, inexplicable, indicible, inefable, imprecisa, vaga.

indefinit | indefinida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indeterminat, infinit, imprecís, vague, il·limitat, extens, indefinible.
indeterminada, infinita, imprecisa, vaga, il·limitada, extensa, indefinible.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «imprecís»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal