Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta ediciˇInstruccions d’˙scerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 12 articles que contenen «imaginari»


Aquesta versiˇ del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrÓfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


fabulˇs | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, incre´ble, imaginari, excessiu, ilĚlusori, inversemblant, quimŔric, fantÓstic, exagerat, prodigiˇs.
2. mÝtic, mitol˛gic, llegendari.
1. fictÝcia, fingida, inventada, falsa, extraordinÓria, incre´ble, imaginÓria, excessiva, ilĚlus˛ria, inversemblant, quimŔrica, fantÓstica, exagerada, prodigiosa.
2. mÝtica, mitol˛gica, llegendÓria.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyˇs, inexacte, aparent, ap˛crif, ful, falsificat, ilĚlegÝtim, inventat, ilĚlusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantÓstic, disfressat.
err˛nia, enganyosa, inexacta, aparent, ap˛crifa, fula, falsificada, ilĚlegÝtima, inventada, ilĚlus˛ria, imaginÓria, fingida, fictÝcia, irreal, simulada, suposada, esp˙ria, adulterada, artificial, fantÓstica, disfressada.

figurat | figurada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginat, imaginari, fictici, inventat, irreal, ficte, suposat, ilĚlusori, fingit.
imaginada, imaginÓria, fictÝcia, inventada, irreal, ficta, suposada, ilĚlus˛ria, fingida.

imaginari | imaginÓria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, inexistent, inventat, quimŔric, irreal, fantÓstic, ilĚlusori, suposat.
fictÝcia, inexistent, inventada, quimŔrica, irreal, fantÓstica, ilĚlus˛ria, suposada.

imaginÓria  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vigilÓncia, guÓrdia.

inexistent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, irreal, ut˛pic, fantÓstic.
imaginÓria, fictÝcia, irreal, ut˛pica, fantÓstica.

irreal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, inexistent, inventat, quimŔric, fantÓstic, ilĚlusori, suposat.
imaginÓria, fictÝcia, inexistent, inventada, quimŔrica, fantÓstica, ilĚlus˛ria, suposada.

llegendari | llegendÓria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fabulˇs, mÝtic, mitol˛gic, Ŕpic, popular, folkl˛ric, tradicional.
imaginÓria, fabulosa, mÝtica, mitol˛gica, Ŕpica, popular, folkl˛rica, tradicional.

quimŔric | quimŔrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginari, ilĚlusori, fictici, enganyador, fabulˇs, inversemblant, fantÓstic, ut˛pic, impossible.
2. visionari.
1. imaginÓria, ilĚlus˛ria, fictÝcia, enganyadora, fabulosa, inversemblant, fantÓstica, ut˛pica, impossible.
2. visionÓria.

ut˛pic | ut˛pica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ideal, quimŔric, fantÓstic, irrealitzable, fictici, ilĚlusori, te˛ric, imaginari, impracticable, impossible.
ideal, quimŔrica, fantÓstica, irrealitzable, fictÝcia, ilĚlus˛ria, te˛rica, imaginÓria, impracticable, impossible.

va | vana  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. irreal, ilĚlusori, imaginari, aparent, fictici, quimŔric, insubstancial.
2. ineficaš, in˙til, estŔril, infructuˇs, malaguanyat.
3. vanitˇs, frÝvol, presumit, fatxenda, vacu.
1. irreal, ilĚlus˛ria, imaginÓria, aparent, fictÝcia, quimŔrica, insubstancial.
2. ineficaš, in˙til, estŔril, infructuosa, malaguanyada.
3. vanitosa, frÝvola, presumida, fatxenda, vÓcua.

vigilÓncia  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. observaciˇ, atenciˇ, mirament, vetlla, cura, mirada, inspecciˇ, control, compte, cust˛dia, zel, expectaciˇ, guarda.
2. guÓrdia, sentinella, imaginÓria, ronda, policia, patrulla.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal