Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 24 que contenen «gasiu»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


agarrat 2| agarrada  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avar, mesquí, arraix.
gasiva, avara, mesquina, arraixa.

arraix | arraixa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, agarrat, mesquí, gasiu.
avara, agarrada, mesquina, gasiva.

avar 1| avara  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
agarrat, avariciós, gasiu, mesquí, arraix, àvid, cobejós, roí, egoista, interessat, ranci, garrepa, ganyó, usurer, ronyós, miserable, rapaç, taquí, rata.
agarrada, avariciosa, gasiva, mesquina, arraixa, àvida, cobejosa, roïna, egoista, interessada, rància, garrepa, ganyona, usurera, ronyosa, miserable, rapaç, taquina, rata.

cagamiques  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cagadur, cagalatxa, avar, gasiu, ronyós, mesquí, agarrat, ranci, garrepa, ganyó, taquí, rata.
—, cagalatxa, avara, gasiva, ronyosa, mesquina, agarrada, rància, garrepa, ganyona, taquina, rata.

carestiós | carestiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. escàs, miserable, mancat, faltat, pobre, eixut, erm, necessitat.
2. avar, gasiu, agarrat, mesquí.
1. escassa, miserable, mancada, faltada, pobra, eixuta, erma, necessitada.
2. avara, gasiva, agarrada, mesquina.

coquí | coquina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. gasiu, avar, mesquí, agarrat.
2. covard, traïdor, bergant.
1. gasiva, avara, mesquina, agarrada.
2. covarda, traïdora, berganta.

cric 2| crica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, mesquí, gasiu, escarransit.
avara, mesquina, gasiva, escarransida.

escanya-rals  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avariciós, mesquí, roí, miserable.
gasiva, avariciosa, mesquina, roïna, miserable.

escarransit 2| escarransida  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mesquí, pobre, gasiu, roí, avariciós, agarrat.
2. escardalenc.
1. mesquina, pobra, gasiva, roïna, avariciosa, agarrada.
2. escardalenca.

escàs | escassa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. curt, rar, pobre, just, mancat, insuficient, limitat, exigu, breu, introbable.
2. mesquí, roí, gasiu, escarransit, escasser.
1. curta, rara, pobra, justa, mancada, insuficient, limitada, exígua, breu, introbable.
2. mesquina, roïna, gasiva, escarransida, escassera.

escasser | escassera  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, escàs, avariciós, mesquí.
gasiva, escassa, avariciosa, mesquina.

ganyó | ganyona  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, miserable, ranci, gasiu, garrepa, mesquí, agarrat, arraix, ronyós.
avara, miserable, rància, gasiva, garrepa, mesquina, agarrada, arraixa, ronyosa.

garrepa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avar, ranci, ganyó, mesquí, miserable, taquí, agarrat, arraix.
gasiva, avara, rància, ganyona, mesquina, miserable, taquina, agarrada, arraixa.

gasiu 1| gasiva  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, ganyó, garrepa, ronyós, mesquí, roí, agarrat, avariciós, arraix, ranci, miserable, taquí.
avara, ganyona, garrepa, ronyosa, mesquina, roïna, agarrada, avariciosa, arraixa, rància, miserable, taquina.

gasiu 2| gasiva  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cagamiques.
cagamiques.

il·liberal 1  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avar, mesquí, ronyós.
gasiva, avara, mesquina, ronyosa.

mesquí 2| mesquina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, agarrat, ronyós, egoista, roí, envejós, gasiu, ganyó, garrepa, ranci, miserable, taquí, cobdiciós.
avara, agarrada, ronyosa, egoista, roïna, envejosa, gasiva, ganyona, garrepa, rància, miserable, taquina, cobdiciosa.

miserable 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. míser, pobre, desgraciat, infeliç, indigent, desvalgut, miseriós, pelat, malaurat, dissortat.
2. mesquí, agarrat, avar, avariciós, taquí, ganyó, garrepa, roí, gasiu.
3. vil, indigne.
1. mísera, pobra, desgraciada, infeliç, indigent, desvalguda, miseriosa, pelada, malaurada, dissortada.
2. mesquina, agarrada, avara, avariciosa, taquina, ganyona, garrepa, roïna, gasiva.
3. vil, indigna.

ranci 2| rància  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vell.
2. mesquí, gasiu, ronyós.
1. vella.
2. mesquina, gasiva, ronyosa.

rata 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, gasiu, mesquí.
avara, gasiva, mesquina.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 24 que contenen «gasiu»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal