Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 13 articles que contenen «fingit»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


apòcrif | apòcrifa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, fingit, fabulós, quimèric, suposat, imitat.
falsa, fingida, fabulosa, quimèrica, suposada, imitada.

artificial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
postís, imitat, fingit, aparent, fals, falsificat, fictici, il·lusori, convencional, artificiós, sintètic.
postissa, imitada, fingida, aparent, falsa, falsificada, fictícia, il·lusòria, convencional, artificiosa, sintètica.

dissimulat | dissimulada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, fingit, sorneguer, comediant, hipòcrita.
falsa, fingida, sorneguera, comediant, hipòcrita.

fabulós | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, increïble, imaginari, excessiu, il·lusori, inversemblant, quimèric, fantàstic, exagerat, prodigiós.
2. mític, mitològic, llegendari.
1. fictícia, fingida, inventada, falsa, extraordinària, increïble, imaginària, excessiva, il·lusòria, inversemblant, quimèrica, fantàstica, exagerada, prodigiosa.
2. mítica, mitològica, llegendària.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyós, inexacte, aparent, apòcrif, ful, falsificat, il·legítim, inventat, il·lusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantàstic, disfressat.
errònia, enganyosa, inexacta, aparent, apòcrifa, fula, falsificada, il·legítima, inventada, il·lusòria, imaginària, fingida, fictícia, irreal, simulada, suposada, espúria, adulterada, artificial, fantàstica, disfressada.

ficte | ficta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit, inventat, figurat, irreal, fictici.
fingida, inventada, figurada, irreal, fictícia.

fictici | fictícia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit, inventat, figurat, irreal, ficte, imaginat, suposat, il·lusori, fals.
fingida, inventada, figurada, irreal, ficta, imaginada, suposada, il·lusòria, falsa.

figurat | figurada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginat, imaginari, fictici, inventat, irreal, ficte, suposat, il·lusori, fingit.
imaginada, imaginària, fictícia, inventada, irreal, ficta, suposada, il·lusòria, fingida.

fingit | fingida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
simulat, fals, hipòcrita, fal·laç, artificiós, artificial, postís.
simulada, falsa, hipòcrita, fal·laç, artificiosa, artificial, postissa.

ful | fula  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, apòcrif, fingit.
falsa, apòcrifa, fingida.

hipòcrita 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit.
fingida.

postís | postissa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, artificial, protètic, afegit, espuri, fingit, falsificat.
falsa, artificial, protètica, afegida, espúria, fingida, falsificada.

supositici | supositícia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fingit, suposat, supositiu.
fingida, suposada, supositiva.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal