Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 22 que contenen «fantàstic»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


delirant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
apassionat, vehement, entusiàstic, foll, fantàstic, boig, ardent, càlid, fogós.
apassionada, vehement, entusiàstica, folla, fantàstica, boja, ardent, càlida, fogosa.

esplèndid | esplèndida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. magnífic, estupend, gloriós, fantàstic, sumptuós, regi, excel·lent, luxós.
2. munífic, generós, desprès, liberal.
1. magnífica, estupenda, gloriosa, fantàstica, sumptuosa, règia, excel·lent, luxosa.
2. munífica, generosa, despresa, liberal.

estupend | estupenda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
admirable, magnífic, excel·lent, meravellós, prodigiós, esplèndid, fantàstic, sensacional, immillorable.
admirable, magnífica, excel·lent, meravellosa, prodigiosa, esplèndida, fantàstica, sensacional, immillorable.

extraordinari | extraordinària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. excepcional, superior, sobresortint, únic, estupend, increïble, descomunal, meravellós, sorprenent, fantàstic, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurat, magne, excel·lent, grandiós.
2. especial, insòlit, singular.
1. excepcional, superior, sobresortint, única, estupenda, increïble, descomunal, meravellosa, sorprenent, fantàstica, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurada, magna, excel·lent, grandiosa.
2. especial, insòlita, singular.

fabulós | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, increïble, imaginari, excessiu, il·lusori, inversemblant, quimèric, fantàstic, exagerat, prodigiós.
2. mític, mitològic, llegendari.
1. fictícia, fingida, inventada, falsa, extraordinària, increïble, imaginària, excessiva, il·lusòria, inversemblant, quimèrica, fantàstica, exagerada, prodigiosa.
2. mítica, mitològica, llegendària.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyós, inexacte, aparent, apòcrif, ful, falsificat, il·legítim, inventat, il·lusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantàstic, disfressat.
errònia, enganyosa, inexacta, aparent, apòcrifa, fula, falsificada, il·legítima, inventada, il·lusòria, imaginària, fingida, fictícia, irreal, simulada, suposada, espúria, adulterada, artificial, fantàstica, disfressada.

fantasiós | fantasiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginatiu, fabulós, inventat, fictici, il·lusori, fantàstic.
2. voluble, capriciós, capritxós, versàtil, vel·leïtós.
1. imaginativa, fabulosa, inventada, fictícia, il·lusòria, fantàstica.
2. voluble, capriciosa, capritxosa, versàtil, vel·leïtósa.

fantàstic | fantàstica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginat, inventat, fictici, quimèric, il·lusori, fabulós, novel·lesc, màgic, utòpic, irreal, inexistent, fals.
2. capriciós, extravagant, fatu, presumit.
1. imaginada, inventada, fictícia, quimèrica, il·lusòria, fabulosa, novel·lesca, màgica, utòpica, irreal, inexistent, falsa.
2. capriciosa, extravagant, fàtua, presumida.

grandiós | grandiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imposant, imponent, corprenedor, espectacular, gran, immens, vast, extraordinari, formidable, colossal, majestuós, fantàstic, esplèndid.
imposant, imponent, corprenedora, espectacular, gran, immensa, vasta, extraordinària, formidable, colossal, majestuosa, fantàstica, esplèndida.

il·lusori | il·lusòria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, fantàstic, quimèric, fals.
fictícia, fantàstica, quimèrica, falsa.

imaginari | imaginària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, inexistent, inventat, quimèric, irreal, fantàstic, il·lusori, suposat.
fictícia, inexistent, inventada, quimèrica, irreal, fantàstica, il·lusòria, suposada.

inexistent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, irreal, utòpic, fantàstic.
imaginària, fictícia, irreal, utòpica, fantàstica.

inversemblant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
il·lògic, improbable, impossible, absurd, increïble, fantàstic, inconcebible, incomprensible, paradoxal.
il·lògica, improbable, impossible, absurda, increïble, fantàstica, inconcebible, incomprensible, paradoxal.

irreal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imaginari, fictici, inexistent, inventat, quimèric, fantàstic, il·lusori, suposat.
imaginària, fictícia, inexistent, inventada, quimèrica, fantàstica, il·lusòria, suposada.

màgic 3| màgica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fascinant, seductor, meravellós, fantàstic, atractiu.
fascinant, seductora, meravellosa, fantàstica, atractiva.

magnífic | magnífica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
sumptuós, luxós, fastuós, pompós, esplendorós, majestuós, superb, fantàstic, formidable, estupend, exquisit, regi, principesc, superior, excel·lent, esplèndid, bo, gran, bell.
sumptuosa, luxosa, fastuosa, pomposa, esplendorosa, majestuosa, superba, fantàstica, formidable, estupenda, exquisida, règia, principesca, superior, excel·lent, esplèndida, bona, gran, bella.

miraculós | miraculosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. miracler, taumaturg.
2. meravellós, sorprenent, fantàstic, sensacional, increïble, portentós, sobrenatural, prodigiós.
1. miraclera, taumaturga.
2. meravellosa, sorprenent, fantàstica, sensacional, increïble, portentosa, sobrenatural, prodigiosa.

mirífic | mirífica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
admirable, meravellós, fantàstic.
admirable, meravellosa, fantàstica.

novel·lesc | novel·lesca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fictici, extraordinari, fantàstic, sensacionalista, truculent.
fictícia, extraordinària, fantàstica, sensacionalista, truculenta.

quimèric | quimèrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. imaginari, il·lusori, fictici, enganyador, fabulós, inversemblant, fantàstic, utòpic, impossible.
2. visionari.
1. imaginària, il·lusòria, fictícia, enganyadora, fabulosa, inversemblant, fantàstica, utòpica, impossible.
2. visionària.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 22 que contenen «fantàstic»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal