Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 34 que contenen «extraordinari»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abracadabrant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
sorprenent, colpidor, extraordinari, espectacular, sensacional.
sorprenent, colpidora, extraordinària, espectacular, sensacional.

admirable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extraordinari, meravellós, bell, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, considerable, magnífic, prodigiós, superb, enlluernador, fascinant, lloable, elogiable, encisador, encantador, sensacional, sumptuós, majestuós.
extraordinària, meravellosa, bella, excel·lent, notable, sorprenent, espectacular, considerable, magnífica, prodigiosa, superba, enlluernadora, fascinant, lloable, elogiable, encisadora, encantadora, sensacional, sumptuosa, majestuosa.

colossal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gegantí, gegantesc, enorme, gran, grandiós, extraordinari, immens, vast, piramidal, ciclopi, titànic, formidable, descomunal, fenomenal, ingent, monumental, desmesurat.
gegantina, gegantesca, enorme, gran, grandiosa, extraordinària, immensa, vasta, piramidal, ciclòpia, titànica, formidable, descomunal, fenomenal, ingent, monumental, desmesurada.

curiós | curiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. inquiet, investigador, observador.
2. indiscret, xafarder, tafaner, xafarot.
3. divertit, original, rar, extraordinari, interessant, singular.
4. net, polit, pulcre.
1. inquieta, investigadora, observadora.
2. indiscreta, xafardera, tafanera, xafarot.
3. divertida, original, rara, extraordinària, interessant, singular.
4. neta, polida, pulcra.

descomunal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extraordinari, gran, gegantí, immens, colossal, enorme, grandiós, vast, ciclopi, titànic, ingent, monumental, desmesurat.
extraordinària, gran, gegantina, immensa, colossal, enorme, grandiosa, vasta, ciclòpia, titànica, ingent, monumental, desmesurada.

enorme  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gran, desmesurat, excessiu, extraordinari, colossal, immens, gegantí, formidable, grandiós, voluminós, descomunal, monumental.
gran, desmesurada, excessiva, extraordinària, colossal, immensa, gegantina, formidable, grandiosa, voluminosa, descomunal, monumental.

especial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, peculiar, singular, determinat, extraordinari, insòlit, rar, estrany, impropi, distint, desacostumat, exprés.
particular, peculiar, singular, determinada, extraordinària, insòlita, rara, estranya, impròpia, distinta, desacostumada, expressa.

excel·lent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
òptim, perfecte, superior, notable, sobresortint, exquisit, eximi, extraordinari, eminent, il·lustre, distingit, magnífic, rellevant, egregi, excels, estupend.
òptima, perfecta, superior, notable, sobresortint, exquisida, exímia, extraordinària, eminent, il·lustre, distingida, magnífica, rellevant, egrègia, excelsa, estupenda.

excepcional  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. rar, extraordinari, singular, estrany, insòlit, especial, original, desusat.
2. superior, sobresortint, únic, estupend, increïble, descomunal.
1. rara, extraordinària, singular, estranya, insòlita, especial, original, desusada.
2. superior, sobresortint, única, estupenda, increïble, descomunal.

extra 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extraordinari, superior, excepcional, òptim, excel·lent.
extraordinària, superior, excepcional, òptima, excel·lent.

extraordinari | extraordinària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. excepcional, superior, sobresortint, únic, estupend, increïble, descomunal, meravellós, sorprenent, fantàstic, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurat, magne, excel·lent, grandiós.
2. especial, insòlit, singular.
1. excepcional, superior, sobresortint, única, estupenda, increïble, descomunal, meravellosa, sorprenent, fantàstica, sensacional, espaterrant, fenomenal, formidable, colossal, enorme, desmesurada, magna, excel·lent, grandiosa.
2. especial, insòlita, singular.

fabulós | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, increïble, imaginari, excessiu, il·lusori, inversemblant, quimèric, fantàstic, exagerat, prodigiós.
2. mític, mitològic, llegendari.
1. fictícia, fingida, inventada, falsa, extraordinària, increïble, imaginària, excessiva, il·lusòria, inversemblant, quimèrica, fantàstica, exagerada, prodigiosa.
2. mítica, mitològica, llegendària.

fenomenal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fenomenològic.
2. extraordinari, meravellós, prodigiós, rar, anòmal, singular, excepcional, monstruós.
1. fenomenològica.
2. extraordinària, meravellosa, prodigiosa, rara, anòmala, singular, excepcional, monstruosa.

gran  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. alt, elevat, alterós, llarg, colossal, gegantí, agegantat, destacat, superior, extrem, gegantesc, enorme, grandiós, extraordinari, immens, vast, piramidal, ciclopi, titànic, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurat, voluminós, gros, extens, espaiós, ample, ampli, esbarjós, dilatat, capaç, balder, folgat, major, majúscul.
2. vell, fet, granat, crescut.
3. magne, excel·lent, magnànim, distingit, il·lustre.
1. alta, elevada, alterosa, llarga, colossal, gegantina, agegantada, destacada, superior, extrema, gegantesca, enorme, grandiosa, extraordinària, immensa, vasta, piramidal, ciclòpia, titànica, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurada, voluminosa, grossa, extensa, espaiosa, ampla, àmplia, esbarjosa, dilatada, capaç, baldera, folgada, major, majúscula.
2. vella, feta, granada, crescuda.
3. magna, excel·lent, magnànima, distingida, il·lustre.

grandiós | grandiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imposant, imponent, corprenedor, espectacular, gran, immens, vast, extraordinari, formidable, colossal, majestuós, fantàstic, esplèndid.
imposant, imponent, corprenedora, espectacular, gran, immensa, vasta, extraordinària, formidable, colossal, majestuosa, fantàstica, esplèndida.

immens | immensa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gran, grandiós, colossal, vast, extens, dilatat, gegantí, extraordinari, desmesurat, infinit, indefinit, incommensurable, immesurable, il·limitat, descomunal, ingent.
gran, grandiosa, colossal, vasta, extensa, dilatada, gegantina, extraordinària, desmesurada, infinita, indefinida, incommensurable, immesurable, il·limitada, descomunal, ingent.

inenarrable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indescriptible, inexpressable, inefable, indicible, extraordinari.
indescriptible, inexpressable, inefable, indicible, extraordinària.

ingent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
grandiós, enorme, immens, colossal, desmesurat, extraordinari.
grandiosa, enorme, immensa, colossal, desmesurada, extraordinària.

inimitable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
únic, singular, excepcional, extraordinari.
única, singular, excepcional, extraordinària.

insòlit | insòlita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desacostumat, extraordinari, infreqüent, rar, estrany, sorprenent, peregrí, anòmal, inaudit.
desacostumada, extraordinària, infreqüent, rara, estranya, sorprenent, peregrina, anòmala, inaudita.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 34 que contenen «extraordinari»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal