Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 26 que contenen «exacte»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


cert | certa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, evident, ver, veritable, vertader, autèntic, indubtable, irrefutable, indiscutible, inqüestionable, innegable, inequívoc, infal·lible, exacte, clavat, positiu, efectiu, demostrat, corroborat, palès, fidedigne, real, provat, comprovat, històric, verídic, veraç.
segura, evident, vera, veritable, vertadera, autèntica, indubtable, irrefutable, indiscutible, inqüestionable, innegable, inequívoca, infal·lible, exacta, clavada, positiva, efectiva, demostrada, corroborada, palesa, fidedigna, real, provada, comprovada, històrica, verídica, veraç.

concís | concisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
breu, compendiós, condensat, lacònic, curt, exacte, rigorós, precís, succint.
breu, compendiosa, condensada, lacònica, curta, exacta, rigorosa, precisa, succinta.

conforme 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. igual, exacte, idèntic, just, acordat, consonant, concorde, coincident, simètric, aparellat.
2. convenient, decent, escaient, adequat, idoni, adient, avinent, procedent.
1. igual, exacta, idèntica, justa, acordada, consonant, concorde, coincident, simètrica, aparellada.
2. convenient, decent, escaient, adequada, idònia, adient, avinent, procedent.

correcte | correcta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
exacte, just, fidel, pur, pulcre, perfecte, conforme, culte, literari, atent, cortès, urbà, digne, impecable, irreprotxable, educat.
exacta, justa, fidel, pura, pulcra, perfecta, conforme, culta, literària, atenta, cortesa, urbana, digna, impecable, irreprotxable, educada.

cronomètric | cronomètrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
exacte, precís, just.
exacta, precisa, justa.

erroni | errònia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
equivocat, fals, injust, desencertat, incorrecte, inexacte.
equivocada, falsa, injusta, desencertada, incorrecta, inexacta.

estricte | estricta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
rígid, inflexible, auster, rigorós, exacte, precís, sever, just, escarit, limitat.
rígida, inflexible, austera, rigorosa, exacta, precisa, severa, justa, escarida, limitada.

exacte | exacta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, palès, patent, just, puntual, fidel, precís, ver, veritable, vertader, textual, rigorós, minuciós, igual, idèntic, matemàtic.
certa, autèntica, palesa, patent, justa, puntual, fidel, precisa, vera, veritable, vertadera, textual, rigorosa, minuciosa, igual, idèntica, matemàtica.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyós, inexacte, aparent, apòcrif, ful, falsificat, il·legítim, inventat, il·lusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantàstic, disfressat.
errònia, enganyosa, inexacta, aparent, apòcrifa, fula, falsificada, il·legítima, inventada, il·lusòria, imaginària, fingida, fictícia, irreal, simulada, suposada, espúria, adulterada, artificial, fantàstica, disfressada.

formal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. exterior, material, figuratiu.
2. gràfic, estilístic.
3. precís, concret, explícit, exprés, categòric, terminant.
4. seriós, complidor, exacte, puntual, zelós, prudent, mesurat, assenyat, sensat, circumspecte.
1. exterior, material, figurativa.
2. gràfica, estilística.
3. precisa, concreta, explícita, expressa, categòrica, terminant.
4. seriosa, complidora, exacta, puntual, zelosa, prudent, mesurada, assenyada, sensata, circumspecta.

idèntic | idèntica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
igual, equivalent, exacte, el mateix.
igual, equivalent, exacta, la mateixa.

igual  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. idèntic, equivalent, exacte, mateix, parell, bessó, semblant, paral·lel, conforme, similar, anàleg, homogeni.
2. llis, uniforme, invariable, constant, regular, indiferent, inalterable, monòton.
1. idèntica, equivalent, exacta, mateixa, parella, bessona, semblant, paral·lela, conforme, similar, anàloga, homogènia.
2. llisa, uniforme, invariable, constant, regular, indiferent, inalterable, monòtona.

inexacte | inexacta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, erroni, equivocat.
falsa, errònia, equivocada.

infidel 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fal·laç, fementit.
2. inexacte, erroni.
1. fal·laç, fementida.
2. inexacta, errònia.

innegable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segur, cert, exacte, ver, palès, palmari, evident, patent, manifest.
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segura, certa, exacta, vera, palesa, palmària, evident, patent, manifesta.

just | justa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. correcte, equànime, equitatiu, objectiu, imparcial, equitable, legal, íntegre, recte, honest, honrat, neutral, ponderat, dreturer.
2. legítim, lícit, raonable, adequat, apropiat, adient, escaient, merescut, enraonat.
3. suficient, proporcionat, exacte, conforme, puntual, precís, rigorós, igual.
1. correcta, equànime, equitativa, objectiva, imparcial, equitable, legal, íntegra, recta, honesta, honrada, neutral, ponderada, dreturera.
2. legítima, lícita, raonable, adequada, apropiada, adient, escaient, merescuda, enraonada.
3. suficient, proporcionada, exacta, conforme, puntual, precisa, rigorosa, igual.

literal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. conforme, textual, fidel, exacte.
2. propi, recte, primitiu.
1. conforme, textual, fidel, exacta.
2. pròpia, recta, primitiva.

mateix 2| mateixa  indef. espec.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. idèntic.
2. igual, exacte, clavat.
3. semblant, anàleg.
4. propi.
1. idèntica.
2. igual, exacta, clavada.
3. semblant, anàloga.
4. pròpia.

matemàtic 1| matemàtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aritmètic.
2. exacte, precís, igual, idèntic, just, clavat, infal·lible.
1. aritmètica.
2. exacta, precisa, igual, idèntica, justa, clavada, infal·lible.

precís | precisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
determinat, definit, exacte, concret, estricte, inequívoc, segur, just, clar, explícit, matemàtic, distint, concloent, rigorós, concís, categòric.
determinada, definida, exacta, concreta, estricta, inequívoca, segura, justa, clara, explícita, matemàtica, distinta, concloent, rigorosa, concisa, categòrica.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 26 que contenen «exacte»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal