Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «dubtós»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


dilemàtic | dilemàtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
problemàtic, dubtós.
problemàtica, dubtosa.

dubitatiu | dubitativa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós.
dubtosa.

dubtable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós, qüestionable.
dubtosa, qüestionable.

dubtós | dubtosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. incert, problemàtic, insegur, confús, dubitatiu, dubtable, qüestionable, discutible, hipotètic, ambigu, equívoc.
2. sospitós, suspecte.
3. perplex, vacil·lant, irresolut, indecís, escèptic, incrèdul, cagadubtes.
4. desconfiat, malfiat, recelós.
1. incerta, problemàtica, insegura, confusa, dubitativa, dubtable, qüestionable, discutible, hipotètica, ambígua, equívoca.
2. sospitosa, suspecta.
3. perplexa, vacil·lant, irresoluta, indecisa, escèptica, incrèdula, cagadubtes.
4. desconfiada, malfiada, recelosa.

equívoc 1| equívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ambigu, vague, imprecís, inconcret, indeterminat, obscur.
2. dubtós, sospitós, suspecte.
1. ambígua, vaga, imprecisa, inconcreta, indeterminada, obscura.
2. dubtosa, sospitosa, suspecta.

hipotètic | hipotètica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. suposat, presumptiu, problemàtic, teòric.
2. dubtós, incert.
1. suposada, presumptiva, problemàtica, teòrica.
2. dubtosa, incerta.

incert | incerta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vacil·lant, dubtós, insegur, indecís, irresolt, indeterminat, incrèdul, desconfiat.
2. problemàtic, arriscat, aventurat, hipotètic, exposat, aleatori, atzarós, confús, vague, inconcret, imprecís, equívoc, boirós.
1. vacil·lant, dubtosa, insegura, indecísa, irresolta, indeterminada, incrèdula, desconfiada.
2. problemàtica, arriscada, aventurada, hipotètica, exposada, aleatòria, atzarosa, confusa, vaga, inconcreta, imprecisa, equívoca, boirosa.

incrèdul 1| incrèdula  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós, suspicaç.
dubtosa, suspicaç.

indecís 1| indecisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
atònit, irresolt, titubejant, dubitatiu, indeterminat, dubtós, incert, confús, imprecís, vague.
atònita, irresolta, titubejant, dubitativa, indeterminada, dubtosa, incerta, confusa, imprecisa, vaga.

insegur | insegura  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dubtós, incert, vacil·lant, indecís, perplex.
2. inestable.
3. perillós, arriscat.
1. dubtosa, incerta, vacil·lant, indecisa, perplexa.
2. inestable.
3. perillosa, arriscada.

irresolut 1| irresoluda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
atònit, irresolt, titubejant, dubitatiu, indeterminat, dubtós, incert.
atònita, irresolta, titubejant, dubitativa, indeterminada, dubtosa, incerta.

malsegur | malsegura  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
insegur, incert, dubtós, vacil·lant, desconfiat, indecís.
insegura, incerta, dubtosa, vacil·lant, desconfiada, indecisa.

nebulós | nebulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. núvol, ennuvolat, emboirat, embromat, boirós, bromallós, bromós, tapat, cobert.
2. incert, fosc, insegur, dubtós, problemàtic.
1. núvol, ennuvolada, emboirada, embromada, boirosa, bromallosa, bromosa, tapada, coberta.
2. incerta, fosca, insegura, dubtosa, problemàtica.

perplex | perplexa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós, incert, vacil·lant, confós, irresolut, esmaperdut, desorientat, atabalat, sorprès, desconcertat, trasbalsat, atònit, atordit, destarotat.
dubtosa, incerta, vacil·lant, confosa, irresoluda, esmaperduda, desorientada, atabalada, sorpresa, desconcertada, trasbalsada, atònita, atordida, destarotada.

problemàtic | problemàtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incert, dubtós, insegur, discutible, confús, indecís, hipotètic, fortuït, aleatori.
incerta, dubtosa, insegura, discutible, confusa, indecisa, hipotètica, fortuïta, aleatòria.

sospitós 1| sospitosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
dubtós, equívoc, obscur.
dubtosa, equívoca, obscura.

suspecte 1| suspecta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
equívoc, obscur, dubtós.
equívoca, obscura, dubtosa.

tèrbol | tèrbola  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. terbolenc, viscós, brossós, lletós.
2. confús, equívoc, dubtós, borrós, vidriós, opac, alterat.
1. terbolenca, viscosa, brossosa, lletosa.
2. confusa, equívoca, dubtosa, borrosa, vidriosa, opaca, alterada.

titubant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
titubejant, vacil·lant, perplex, indecís, oscil·lant, fluctuant, dubtós.
titubejant, vacil·lant, perplexa, indecisa, oscil·lant, fluctuant, dubtosa.

vacil·lant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. oscil·lant, fluctuant.
2. indecís, perplex, dubtós, irresolut, titubejant, indeterminat.
1. oscil·lant, fluctuant.
2. indecisa, perplexa, dubtosa, irresoluda, titubejant, indeterminada.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «dubtós»


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal