Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «departament»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


apartament  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. separació, aïllament, bandejament, ostracisme.
2. pis, casa, departament, habitació, residència, domicili, cambra, dormitori, estança.

cambra  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. habitació, peça, dormitori, alcova, departament, cel·la.
2. sala, saló, gabinet, despatx.
3. assemblea, junta, comissió, comitè, senat, parlament.
4. cavitat, forat, concavitat.
5. deposició, excrements, evacuació.

cantó  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. cantonada, cantell, xamfrà, vora, banda, costat, indret, lloc.
2. departament, districte, província, comtat.

cantonal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
provincial, departamental.
provincial, departamental.

cartera  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. bossa, portamonedes, carpeta, bitlleter.
2. ministeri, gabinet, conselleria, departament.

compartiment  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. compartició, partiment, partició, divisió, distribució, repartiment, repartició.
2. secció, departament, casella, casell, casal, part.

conselleria  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
departament.

departament  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. part, compartiment, cambra, caixa, divisió, cabina, habitació, peça, sala, estança, apartament, dormitori, cel·la, secció, dependència, negociat, espai, zona.
2. districte, sector, regió, província, comtat, conselleria, ministeri.

dependència  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. subordinació, supeditació, submissió, subjecció, condicionament, lligam, ordre, llei.
2. departament, sala, habitació, cambra, apartament, estança, dormitori, cel·la.
3. establiment, sucursal, agència, delegació, negociat, secció.
4. personal, empleats.

districte  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
demarcació, zona, departament, circumscripció, jurisdicció, divisió, barri, partit.

divisió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. partió, partició, repartició, repartiment, fraccionament, fragmentació, subdivisió, trencament, trossejament, esquarterament, escissió, descomposició, desmembrament.
2. separació, classificació, distribució, agrupació, catalogació, encasellament.
3. cisma, rompiment, dissensió.
4. divís, desacord, discòrdia, discrepància, divergència, diferència, desavinença, desunió.
5. fracció, fragment, part, tros.
6. compartiment, secció, departament, casella, casell.
7. dicotomia, bifurcació, entreforc.
8. unitat, cos, exèrcit.

dormitori  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dormitiu.
2. habitació, dormidor, alcova, cambra, departament, cel·la, peça.

estant  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
prestatge, lleixa, departament, antosta, enfila.

habitació  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sojorn, demor, posada, estada, estaria, residència, arrest.
2. habitacle, casa, estatge, casal, pis, barraca, tuguri.
3. cambra, alcova, sala, saló, antecambra, antesala, apartament, departament, compartiment, dormitori, peça, menjador, despatx, retret, cel·la, cabina, reservat, pavelló.

negociat  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
oficina, departament, secció.

oficina  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
despatx, estudi, bufet, escriptori, administració, negociat, departament, secretaria, escrivania, dependència, establiment, agència, sucursal, delegació, cancelleria, redacció, estafeta.

peça  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. part, engranatge, element.
2. fitxa.
3. habitació, dormitori, cambra, cel·la, estança, sala, departament.
4. cap, unitat.
5. canó, morter, obús.
6. tros, retall.
7. obra, sainet, entremès.
8. composició, cançó.

província  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
departament, territori, districte.

secció |  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. divisió, separació, seccionament, tall, escissió.
2. grup, distribució, compartiment, departament, tros, fragment, apartat, sector, casella.

trast 1  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tribuna, departament.
2. rang, categoria.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «departament»


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal