Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta ediciˇInstruccions d’˙scerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 21 que contenen «decidit»


Següents Darrers

Aquesta versiˇ del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrÓfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abrivat | abrivada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
impetuˇs, intrŔpid, ardit, aferrissat, decidit.
impetuosa, intrŔpida, ardida, aferrissada, decidida.

animˇs | animosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
coratjˇs, valent, intrŔpid, brau, ardit, audaš, decidit, agosarat.
coratjosa, valenta, intrŔpida, brava, ardida, audaš, decidida, agosarada.

arrencat | arrencada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
resolt, decidit, resolut, obstinat.
resolta, decidida, resoluta, obstinada.

atrevit | atrevida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. agosarat, decidit, temerari, ardit, audaš, intrŔpid, coratjˇs.
2. insolent, descarat, barrut, desvergonyit.
1. agosarada, decidida, temerÓria, ardida, audaš, intrŔpida, coratjosa.
2. insolent, descarada, barruda, desvergonyida.

audaš  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
agosarat, atrevit, decidit, temerari, ardit, intrŔpid, coratjˇs, arriscat, imprudent, audaciˇs.
agosarada, atrevida, decidida, temerÓria, ardida, intrŔpida, coratjosa, arriscada, imprudent, audaciosa.

concl˙s | conclusa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
resolt, decidit, llest, acabat.
resolta, decidida, llesta, acabada.

convingut | convinguda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
establert, acordat, explÝcit, decidit, usual, habitual, convencional.
establerta, acordada, explÝcita, decidida, usual, habitual, convencional.

coratjˇs | coratjosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
valent, ferm, decidit, animˇs, resolut, audaš, intrŔpid, brau, ardit, agosarat, estrenu, esforšat.
valenta, ferma, decidida, animosa, resoluda, audaš, intrŔpida, brava, ardida, agosarada, estrŔnua, esforšada.

decidit | decidida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
resolt, resolut, atrevit, audaš, gosat, arrencat, valent, intrŔpid, coratjˇs, animˇs, ferm.
resolta, resoluda, atrevida, audaš, gosada, arrencada, valenta, intrŔpida, coratjosa, animosa, ferma.

deliberat | deliberada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
decidit, intencionat, conscient, previst, intencional, meditat, volitiu.
decidida, intencionada, conscient, prevista, intencional, meditada, volitiva.

determinat | determinada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
decidit, resolt, resolut, arrencat.
decidida, resolta, resoluta, arrencada.

emprenedor | emprenedora  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
actiu, dinÓmic, diligent, enŔrgic, decidit, resolut.
activa, dinÓmica, diligent, enŔrgica, decidida, resoluta.

enŔrgic | enŔrgica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
potent, eficaš, fort, vigorˇs, actiu, poderˇs, enter, ferm, animˇs, vital, intens, tenaš, decidit, resolut.
potent, eficaš, forta, vigorosa, activa, poderosa, entera, ferma, animosa, vital, intensa, tenaš, decidida, resoluta.

entendre  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. intervenir, participar, prendre part.
2. tenir intenciˇ, pensar, voler, desitjar, pretendre, haver decidit.
3. comprendre, percebre, adonar-se, conŔixer, penetrar, copsar, capir, explicar-se, veure-hi clar, captar.
4. deduir, inferir, colĚlegir, concloure.
5. jutjar, considerar, creure.

esperitˇs | esperitosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
coratjˇs, valent, decidit, estrenu.
coratjosa, valenta, decidida, estrŔnua.

expeditiu | expeditiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
diligent, eficient, eficaš, prompte, decidit, resolut.
diligent, eficient, eficaš, prompta, decidida, resoluda.

ferm | ferma  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. s˛lid, consistent, invariable, immutable, fort, incommovible, estable, durador, segur, robust, resistent, dur, indestructible.
2. Ýntegre, tenaš, constant, obstinat, decidit, incorruptible.
1. s˛lida, consistent, invariable, immutable, forta, incommovible, estable, duradora, segura, robusta, resistent, dura, indestructible.
2. Ýntegra, tenaš, constant, obstinada, decidida, incorruptible.

llarg 2| llarga  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. allargat, llong, llargarut, llarguer, estirat, gran, vast, extens.
2. interminable, inacabable, diŘturn, durador, etern.
3. expedit, llest, viu, rÓpid, decidit.
1. allargada, llonga, llargaruda, llarguera, estirada, gran, vasta, extensa.
2. interminable, inacabable, diŘturna, duradora, eterna.
3. expedita, llesta, viva, rÓpida, decidida.

llest | llesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. diligent, expedit, prompte, amatent, llarg, rÓpid, viu, despert, prest.
2. astut, eixerit, sagaš, perspicaš, enginyˇs, intelĚligent.
3. acabat, fet, enllestit, resolt, decidit.
1. diligent, expedita, prompta, amatent, llarga, rÓpida, viva, desperta, presta.
2. astuta, eixerida, sagaš, perspicaš, enginyosa, intelĚligent.
3. acabada, feta, enllestida, resolta, decidida.

resolut 1| resoluda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
decidit, ferm, resolt, enŔrgic, determinat.
decidida, ferma, resolta, enŔrgica, determinada.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 21 que contenen «decidit»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal