Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «correcte»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


acadèmic | acadèmica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
escolar, correcte, ortodox, rigorós, purista, escolàstic.
escolar, correcta, ortodoxa, rigorosa, purista, escolàstica.

amable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. plaent, afable, afectuós, agradable, simpàtic, correcte, atent, cordial, cortès, sociable, tractable, delicat.
2. estimable.
1. plaent, afable, afectuosa, agradable, simpàtica, correcta, atenta, cordial, cortesa, sociable, tractable, delicada.
2. estimable.

considerat | considerada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. correcte, deferent, cortès, atent, seriós, circumspecte, reflexiu.
2. estimat, apreciat, prestigiós, respectat.
1. correcta, deferent, cortesa, atenta, seriosa, circumspecta, reflexiva.
2. estimada, apreciada, prestigiosa, respectada.

correcte | correcta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
exacte, just, fidel, pur, pulcre, perfecte, conforme, culte, literari, atent, cortès, urbà, digne, impecable, irreprotxable, educat.
exacta, justa, fidel, pura, pulcra, perfecta, conforme, culta, literària, atenta, cortesa, urbana, digna, impecable, irreprotxable, educada.

cortès | cortesa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
atent, afable, correcte, urbà, deferent, amable, polit, educat, curial, civil, considerat, respectuós.
atenta, afable, correcta, urbana, deferent, amable, polida, educada, curial, civil, considerada, respectuosa.

decorós | decorosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
decent, correcte, digne, respectable, honest.
decent, correcta, digna, respectable, honesta.

defectuós | defectuosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
imperfecte, deforme, incorrecte, tarat, xacrós, irregular, anòmal, fallat, faltat, mancat, deficient, insuficient, defectiu.
imperfecta, deforme, incorrecta, tarada, xacrosa, irregular, anòmala, fallada, faltada, mancada, deficient, insuficient, defectiva.

deferent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
respectuós, cortès, atent, correcte, obsequiós, afable, complaent, condescendent, servicial.
respectuosa, cortesa, atenta, correcta, obsequiosa, afable, complaent, condescendent, servicial.

delicat | delicada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fi, suau, tendre, bell, gràcil, exquisit, gustós, saborós.
2. atent, correcte, cortès, deferent, considerat, polit.
3. dèbil, sensible, fràgil, inconscient, malaltís, frèvol, raquític, cotiflat, fluix, moll, tou, neulit.
4. exposat, compromès, de compromís.
5. refinat, subtil, sibarita.
6. exigent, aprensiu, escrupolós, llepafils, primmirat.
1. fina, suau, tendra, bella, gràcil, exquisida, gustosa, saborosa.
2. atenta, correcta, cortesa, deferent, considerada, polida.
3. dèbil, sensible, fràgil, inconscient, malaltissa, frèvola, raquítica, cotiflada, fluixa, molla, tova, neulida.
4. exposada, compromesa, de compromís.
5. refinada, subtil, sibarita.
6. exigent, aprensiva, escrupolosa, llepafils, primmirada.

desatent | desatenta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
descortès, incorrecte, groller, aspre, rude, incivil, ineducat, ordinari, indelicat, desconsiderat, malcriat.
descortesa, incorrecta, grollera, aspra, rude, incivil, ineducada, ordinària, indelicada, desconsiderada, malcriada.

desconsiderat 1| desconsiderada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desatent, descortès, incorrecte, aspre, rude, indelicat.
desatenta, descortesa, incorrecta, aspra, rude, indelicada.

descortès | descortesa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desconsiderat, desatent, incorrecte, groller, malcriat, ineducat, incivil, indelicat, ordinari, aspre, rude.
desconsiderada, desatenta, incorrecta, grollera, malcriada, ineducada, incivil, indelicada, ordinària, aspra, rude.

educat | educada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cortès, polit, atent, afable, correcte, urbà, deferent, amable, curial, civil, considerat, respectuós.
cortesa, polida, atenta, afable, correcta, urbana, deferent, amable, curial, civil, considerada, respectuosa.

erroni | errònia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
equivocat, fals, injust, desencertat, incorrecte, inexacte.
equivocada, falsa, injusta, desencertada, incorrecta, inexacta.

honest | honesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. decent, decorós, púdic, íntegre, honrat, probe, digne, virtuós, just, cast, pur, continent.
2. raonable, moderat, correcte, equitatiu.
3. sincer.
1. decent, decorosa, púdica, íntegra, honrada, proba, digna, virtuosa, justa, casta, pura, continent.
2. raonable, moderada, correcta, equitativa.
3. sincera.

incivil 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incorrecte, descortès, maleducat, grosser, intractable, inurbà.
incorrecta, descortesa, maleducada, grossera, intractable, inurbana.

inconvenient 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. inoportú, inadequat, impropi, desconvenient, incòmode.
2. impertinent, incorrecte, irrespectuós.
1. inoportuna, inadequada, impròpia, desconvenient, incòmoda.
2. impertinent, incorrecta, irrespectuosa.

incorrecte | incorrecta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. defectuós, imperfecte, rudimentari, erroni, fals.
2. descortès, desatent, groller, impertinent, incivil, maleducat, insolent, inconvenient.
1. defectuosa, imperfecta, rudimentària, errònia, falsa.
2. descortesa, desatenta, grollera, impertinent, incivil, maleducada, insolent, inconvenient.

indelicat | indelicada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desatent, descortès, indiscret, incorrecte, inconvenient, groller.
desatenta, descortesa, indiscreta, incorrecta, inconvenient, grollera.

irreprensible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
just, correcte, irreprotxable, impecable.
justa, correcta, irreprotxable, impecable.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 27 que contenen «correcte»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal