Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 22 que contenen «contigu»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


adjacent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
tocant, contigu, fronterer, limítrof, immediat, veí, proper, acostat, annex, pròxim.
tocant, contígua, fronterera, limítrofa, immediata, veïna, propera, acostada, annexa, pròxima.

afí  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. semblant, similar, emparentat, anàleg, paral·lel, relacionat, connex.
2. contigu, veí, immediat, tocant, fronterer.
1. semblant, similar, emparentada, anàloga, paral·lela, relacionada, connexa.
2. contigua, veïna, immediata, tocant, fronterera.

annex | annexa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
annexat, inclòs, adjunt, adjacent, agregat, adscrit, proper, pròxim, acostat, contigu, veí, immediat.
annexada, inclosa, adjunta, adjacent, agregada, adscrita, propera, pròxima, acostada, contigua, veïna, immediata.

circumveí | circumveïna  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
contigu, proper, circumdant.
contígua, propera, circumdant.

col·lateral  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
lateral, veí, contigu.
lateral, veïna, contígua.

contacte  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tocament, fregament, tangència, contigüitat, junció, enllaç, unió.
2. coincidència, proximitat, veïnatge, afinitat, relació, freqüentació, entrevista.

contigu | contígua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
veí, circumveí, adjacent, tocant, annex, immediat, fronterer, proper, pròxim, limítrof, mitger, tangent.
veïna, circumveïna, adjacent, tocant, annexa, immediata, fronterera, propera, pròxima, limítrofa, mitgera, tangent.

contigüitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
adjacència, proximitat, veïnatge.

fronterer | fronterera  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
limítrof, mitger, fronter, divisori, contigu.
limítrofa, mitgera, frontera, divisòria, contigua.

immediat 1| immediata  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
proper, pròxim, contigu, veí, imminent.
propera, pròxima, contigua, veïna, imminent.

lateral  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
contigu, col·lateral, coster, marginal, adjacent.
contigua, col·lateral, costera, marginal, adjacent.

limítrof | limítrofa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fronterer, adjacent, contigu, termener, immediat, tocant, divisori.
fronterera, adjacent, contigua, termenera, immediata, tocant, divisòria.

mitger 1| mitgera  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
contigu, confrontant.
contigua, confrontant.

proper | propera  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pròxim, vinent, entrant, acostat, immediat, propinc, veí, propvinent, contigu.
pròxima, vinent, entrant, acostada, immediata, propinqua, veïna, propvinent, contigua.

pròxim | pròxima  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
proper, acostat, avinent, veí, contigu, limítrof, immediat, propinc, entrant, vinent, propvinent, imminent.
propera, acostada, avinent, veïna, contigua, limítrofa, immediata, propinqua, entrant, vinent, propvinent, imminent.

proximitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
veïnatge, contigüitat, frec, imminència, voltants, encontorns.

tangent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
coincident, concurrent, veí, contigu, tocant.
coincident, concurrent, veïna, contigua, tocant.

tinent 2  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. contigu.
2. resistent, sòlid, consistent.
1. contigua.
2. resistent, sòlida, consistent.

veí 1| veïna  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
proper, pròxim, acostat, circumdant, immediat, contigu, vorà, vorer, limítrof, circumveí.
propera, pròxima, acostada, circumdant, immediata, contigua, vorana, vorera, limítrofa, circumveïna.

veïnatge  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. proximitat, contigüitat.
2. rodalia, voltants.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 22 que contenen «contigu»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal