Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 31 que contenen «concret»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abstracte | abstracta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inconcret, vague, indeterminat, neutre, imprecís.
inconcreta, vaga, indeterminada, neutra, imprecisa.

ambigu | ambigua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vague, imprecís, inconcret, indeterminat, equívoc, obscur, amfibològic.
vaga, imprecisa, inconcreta, indeterminada, equívoca, obscura, amfibològica.

categòric | categòrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
absolut, definitiu, concloent, terminant, imperatiu, concret, precís, irrebatible.
absoluta, definitiva, concloent, terminant, imperativa, concreta, precisa, irrebatible.

circumscriure  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. reduir, limitar, restringir, concretar, centrar, cenyir, emmotllar, ajustar, adaptar.
2. delimitar, circumdar, circuir, tancar, envoltar, encerclar.

combinar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
barrejar, mesclar, unir, reunir, ajuntar, compondre, agermanar, aplegar, concretar, arranjar, planificar, projectar, lligar, calcular, preparar.

concisió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
brevetat, exactitud, concretesa, precisió.

concret | concreta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sòlid, pres, aglutinat, coagulat.
2. real, material, físic, palpable, específic, particular, precís, substancial, distint, definit, formal.
3. pràctic.
1. sòlida, presa, aglutinada, coagulada.
2. real, material, física, palpable, específica, particular, precisa, substancial, distinta, definida, formal.
3. pràctica.

concretar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
precisar, definir, expressar, manifestar, detallar, enumerar, especificar, formular, formalitzar, delimitar, limitar, determinar, decidir, acordar, puntualitzar.

concretar-se  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
limitar-se, circumscriure’s, reduir-se.

concretesa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
concisió.

cristal·litzar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vitrificar.
2. concretar-se, determinar, precisar.

definir  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fixar, determinar, precisar, decidir, especificar, limitar, concretar, puntualitzar.
2. explicar, exposar, raonar, dir, formular.
3. acabar, terminar.
4. liquidar, saldar.

definit | definida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
determinat, precís, limitat, delimitat, fixat, concret.
determinada, precisa, limitada, delimitada, fixada, concreta.

determinar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fixar, establir, assenyalar, limitar, delimitar, concretar, precisar, definir, especificar, formular.
2. decidir, resoldre, disposar, concertar, arranjar, acordar, pactar, convenir, judicar, fallar.
3. causar, generar, originar, promoure, produir, induir, incitar, motivar, suscitar, crear.

equívoc 1| equívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ambigu, vague, imprecís, inconcret, indeterminat, obscur.
2. dubtós, sospitós, suspecte.
1. ambígua, vaga, imprecisa, inconcreta, indeterminada, obscura.
2. dubtosa, sospitosa, suspecta.

especificar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
concretar, precisar, definir, detallar, enumerar, formalitzar, determinar.

formal  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. exterior, material, figuratiu.
2. gràfic, estilístic.
3. precís, concret, explícit, exprés, categòric, terminant.
4. seriós, complidor, exacte, puntual, zelós, prudent, mesurat, assenyat, sensat, circumspecte.
1. exterior, material, figurativa.
2. gràfica, estilística.
3. precisa, concreta, explícita, expressa, categòrica, terminant.
4. seriosa, complidora, exacta, puntual, zelosa, prudent, mesurada, assenyada, sensata, circumspecta.

formalitzar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
concretar, precisar, determinar, puntualitzar, convenir.

imprecís | imprecisa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
vague, inconcret, difús, borrós, boirós, incert, esvaït, indefinit, indeterminat, informe, obscur, desdibuixat.
vaga, inconcreta, difusa, borrosa, boirosa, incerta, esvaïda, indefinida, indeterminada, informe, obscura, desdibuixada.

incert | incerta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. vacil·lant, dubtós, insegur, indecís, irresolt, indeterminat, incrèdul, desconfiat.
2. problemàtic, arriscat, aventurat, hipotètic, exposat, aleatori, atzarós, confús, vague, inconcret, imprecís, equívoc, boirós.
1. vacil·lant, dubtosa, insegura, indecísa, irresolta, indeterminada, incrèdula, desconfiada.
2. problemàtica, arriscada, aventurada, hipotètica, exposada, aleatòria, atzarosa, confusa, vaga, inconcreta, imprecisa, equívoca, boirosa.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 31 que contenen «concret»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal