Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta ediciˇInstruccions d’˙scerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «competent»


Aquesta versiˇ del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrÓfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


apte | apta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
˙til, bo, propi, utilitzable, idoni, adequat, adient, capaš, competent, hÓbil, suficient, dispost, expert, experimentat.
˙til, bona, pr˛pia, utilitzable, id˛nia, adequada, adient, capaš, competent, hÓbil, suficient, disposta, experta, experimentada.

autoritat 2  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. emperador, rei, sobirÓ, president, ministre, magistrat, jutge, governador, batlle, alcalde.
2. tŔcnic, entŔs, perit, coneixedor, competent.

1. emperadriu, reina, sobirana, presidenta, ministra, magistrada, jutge/jutgessa, governadora, batlle/batllessa, alcalde/alcaldessa.
2. tŔcnica, entesa, perita, coneixedora, competent.

capaš  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. gran, espaiˇs, suficient, ample, balder, dilatat, vast, folgat.
2. hÓbil, destre, apte, coneixedor, entŔs, competent, idoni, experimentat, expert, avesat, prÓctic, instru´t, capacitat, eficient, eficaš.
1. gran, espaiosa, suficient, ampla, baldera, dilatada, vasta, folgada.
2. hÓbil, destra, apta, coneixedora, entesa, competent, id˛nia, experimentada, experta, avesada, prÓctica, instru´da, capacitada, eficient, eficaš.

competent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. pertinent, escaient, adient, idoni, convenient, suficient, corresponent.
2. capaš, apte, hÓbil, trašut, destre, eficaš, enginyˇs, entŔs, capacitat, expert, qualificat.
1. pertinent, escaient, adient, id˛nia, convenient, suficient, corresponent.
2. capaš, apta, hÓbil, trašuda, destra, eficaš, enginyosa, entesa, capacitada, experta, qualificada.

coneixedor 1| coneixedora  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
entŔs, tŔcnic, perit, competent, prÓctic, expert.
entesa, tŔcnica, perita, competent, prÓctica, experta.

destre | destra  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. dret.
2. hÓbil, trašut, apte, manyˇs, expert, entŔs, competent, avesat, prÓctic.
1. dreta.
2. hÓbil, trašuda, apta, manyosa, experta, entesa, competent, avesada, prÓctica.

docte 2| docta  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
savi, erudit, entŔs, coneixedor, ilĚlustrat, tŔcnic, especialista, competent.
sÓvia, erudita, entesa, coneixedora, ilĚlustrada, tŔcnica, especialista, competent.

expert 2| experta  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
prÓctic, veterÓ, coneixedor, hÓbil, entŔs, tŔcnic, competent.
prÓctica, veterana, coneixedora, hÓbil, entesa, tŔcnica, competent.

idoni | id˛nia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
apte, capaš, competent, suficient, qualificat, facultat, escaient, adient, avinent, apropiat, adequat.
apta, capaš, competent, suficient, qualificada, facultada, escaient, adient, avinent, apropiada, adequada.

ignorant  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ignar, analfabet, desconeixedor, inculte, indocte, illetrat, incompetent, inepte, bÓrbar, llec, inexpert, profÓ, ne˛fit, llanut, neci, ruc.
ignara, analfabeta, desconeixedora, inculta, indocta, illetrada, incompetent, inepta, bÓrbara, llega, inexperta, profana, ne˛fita, llanuda, nŔcia, ruca.

imperit | imperita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inexpert, inhÓbil, incompetent, maldestre, malapte, pocatraša, inepte.
inexperta, inhÓbil, incompetent, maldestra, malapta, pocatraša, inepta.

incapaš 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. negat, malapte, inepte, ineficaš,in˙til, incompetent, inhÓbil, inexpert.
2. incapacitat.
1. negada, malapta, inepta, ineficaš, in˙til, incompetent, inhÓbil, inexperta.
2. incapacitada.

incompetent 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
malapte, maldestre.
malapta, maldestra.

incompetent 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inhÓbil, incapaš, inexpert, ignorant, inepte, pocatraša.
inhÓbil, incapaš, inexperta, ignorant, inepta, pocatraša.

inepte 2| inepta  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incapaš, incompetent, inexpert, inhÓbil, malapte, in˙til, pocatraša.
incapaš, incompetent, inexperta, inhÓbil, malapta, in˙til, pocatraša.

inhÓbil 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inepte, incompetent, malapte, incapaš, inexpert, inexperimentat, negat, malfeiner, barroer.
inepta, incompetent, malapta, incapaš, inexperta, inexperimentada, negada, malfeinera, barroera.

negat 2| negada  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
inepte, incapaš, inhÓbil, incompetent, ineficaš, in˙til, totxo, pocatraša, malapte.
inepta, incapaš, inhÓbil, incompetent, ineficaš, in˙til, totxa, pocatraša, malapta.

perit 2| perita  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
expert, prÓctic, entŔs, competent, tŔcnic, coneixedor.
experta, prÓctica, entesa, competent, tŔcnica, coneixedora.

qualificat | qualificada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
apte, adient, apropiat, capaš, expert, tŔcnic, perit, hÓbil, destre, competent, entŔs, experimentat, idoni, coneixedor, capacitat.
apta, adient, apropiada, capaš, experta, tŔcnica, perita, hÓbil, destra, competent, entesa, experimentada, id˛nia, coneixedora, capacitada.

suficient  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. just, bastant, necessari, convenient.
2. apte, competent, capacitat, idoni.
3. orgullˇs, confiat, vanitˇs, presumit, pedant, petulant, fatu.
1. justa, bastanta, necessÓria, convenient.
2. apta, competent, capacitada, id˛nia.
3. orgullosa, confiada, vanitosa, presumida, pedant, petulant, fÓtua.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «competent»


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal