Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 14 articles que contenen «ardu»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abrupte | abrupta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
espadat, trencat, rost, escarpat, ardu, dret, aspre.
espadada, trencada, rosta, escarpada, àrdua, dreta, aspra.

amàrac  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
marduix.

ardu | àrdua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. arduós, abrupte, espadat, trencat, rost, escarpat.
2. dur, difícil, feixuc, penós, treballós, fatigós.
1. arduosa, abrupta, espadada, trencada, rosta, escarpada.
2. dura, difícil, feixuga, penosa, treballosa, fatigosa.

arduïtat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
feixugor, feixuguesa, entrebanc.

arduós | arduosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ardu.
àrdua.

difícil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. complicat, complex, embullat, embrollat, enrevessat, laberíntic, enigmàtic, incomprensible, inextricable, intricat.
2. abrupte, trencat, espadat, rost, escarpat, inaccessible, dret, infranquejable.
3. ardu, costós, treballós, penós, dificultós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
4. delicat, susceptible, irritable, puntós, primmirat.
1. complicada, complexa, embullada, embrollada, enrevessada, laberíntica, enigmàtica, incomprensible, inextricable, intricada.
2. abrupta, trencada, espadada, rosta, escarpada, inaccessible, dreta, infranquejable.
3. àrdua, costosa, treballosa, penosa, dificultosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.
4. delicada, susceptible, irritable, puntosa, primmirada.

dificultat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. arduïtat, feixugor, feixuguesa, duresa, complexitat, complicació, inaccessibilitat.
2. obstacle, obstrucció, objecció, barrera, destorb, nosa, destret, entrebanc, inconvenient, problema, contratemps, contrarietat, conflicte, adversitat, peripècia, accident, escull, treball, trencacolls, mal pas.

dificultós | dificultosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
difícil, ardu, costós, treballós, penós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
difícil, àrdua, costosa, treballosa, penosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.

escrú | escrua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ardu, dur, aspre, feixuc, penós.
àrdua, dura, aspra, feixuga, penosa.

greixelló  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
greixó, greix, llardó, llardufa.

llardó  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
llardufa, greixó, greix, greixelló.

llardufa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
llardó.

penós | penosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. trist, dolorós, afligidor, aflictiu, desconsolador.
2. fatigós, cansant, pesat, feixuc, ardu, difícil, treballós.
1. trista, dolorosa, afligidora, aflictiva, desconsoladora.
2. fatigosa, cansant, pesada, feixuga, àrdua, difícil, treballosa.

pesat 1| pesada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. feixuc, pesant, dens, carregós.
2. difícil, fatigant, ardu, costós, treballós, penós, dificultós, dur, laboriós, cansat, avorrit, monòton, llarg, interminable.
3. molest, molestós, amoïnós, amoïnador, apegalós, carregós.
4. balb.
1. feixuga, pesant, densa, carregosa.
2. difícil, fatigant, àrdua, costosa, treballosa, penosa, dificultosa, dura, laboriosa, cansada, avorrida, monòtona, llarga, interminable.
3. molesta, molestosa, amoïnosa, amoïnadora, apegalosa, carregosa.
4. balba.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal