Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta ediciˇInstruccions d’˙scerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 17 articles que contenen «ample»


Aquesta versiˇ del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrÓfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


amplÓria  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
amplada, amplitud, ample, extensiˇ, envergadura.

ample | ampla  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
folgat, extens, ampli, vast, espaiˇs, dilatat, capaš.
folgada, extensa, Ómplia, vasta, espaiosa, dilatada, capaš.

amplejar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
venir ample.

ampli | Ómplia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ample, gran, extens, vast, capaš, espaiˇs, dilatat.
2. liberal, desprŔs, generˇs.
1. ampla, gran, extensa, vasta, capaš, espaiosa, dilatada.
2. liberal, despresa, generosa.

capaš  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. gran, espaiˇs, suficient, ample, balder, dilatat, vast, folgat.
2. hÓbil, destre, apte, coneixedor, entŔs, competent, idoni, experimentat, expert, avesat, prÓctic, instru´t, capacitat, eficient, eficaš.
1. gran, espaiosa, suficient, ampla, baldera, dilatada, vasta, folgada.
2. hÓbil, destra, apta, coneixedora, entesa, competent, id˛nia, experimentada, experta, avesada, prÓctica, instru´da, capacitada, eficient, eficaš.

caragr˛s | caragrossa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
caraample, galtaplŔ.
caraampla, galtaplena.

dilatat | dilatada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
extens, vast, gran, ample, espaiˇs, llarg, allargassat.
extensa, vasta, gran, ampla, espaiosa, llarga, allargassada.

envergadura  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ample, amplÓria, distÓncia, llargada, llargÓria, volum.
2. capacitat, empenta, pes.

espaiˇs | espaiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ampli, esbarjˇs, ample, dilatat, extens, vast, capaš, gran.
Ómplia, esbarjosa, ampla, dilatada, extensa, vasta, capaš, gran.

folgar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. divertir-se, descansar, reposar, esplaiar-se, esbargir-se, xalar.
2. venir ample.

folgat | folgada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. ample, gran.
2. benestant, acomodat.
1. ampla, gran.
2. benestant, acomodada.

gran  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. alt, elevat, alterˇs, llarg, colossal, gegantÝ, agegantat, destacat, superior, extrem, gegantesc, enorme, grandiˇs, extraordinari, immens, vast, piramidal, ciclopi, titÓnic, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurat, voluminˇs, gros, extens, espaiˇs, ample, ampli, esbarjˇs, dilatat, capaš, balder, folgat, major, maj˙scul.
2. vell, fet, granat, crescut.
3. magne, excelĚlent, magnÓnim, distingit, ilĚlustre.
1. alta, elevada, alterosa, llarga, colossal, gegantina, agegantada, destacada, superior, extrema, gegantesca, enorme, grandiosa, extraordinÓria, immensa, vasta, piramidal, cicl˛pia, titÓnica, formidable, descomunal, ingent, monumental, desmesurada, voluminosa, grossa, extensa, espaiosa, ampla, Ómplia, esbarjosa, dilatada, capaš, baldera, folgada, major, maj˙scula.
2. vella, feta, granada, crescuda.
3. magna, excelĚlent, magnÓnima, distingida, ilĚlustre.

grandejar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. venir ample, venir balder.
2. enaltir, magnificar.

gras 1| grassa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. greixˇs, llardˇs, mantegˇs.
2. gros, obŔs, gotzo, gord, panxarrut, boterut, revingut.
3. ric, copiˇs, abundant, fŔrtil, feraš, fecund, productiu, ample, folgat.
1. greixosa, llardosa, mantegosa.
2. grossa, obesa, gotza, gorda, panxarruda, boteruda, revinguda.
3. rica, copiosa, abundant, fŔrtil, feraš, fecunda, productiva, ampla, folgada.

gros 1| grossa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. corpulent, voluminˇs, ple, ample, boterut, obŔs, gras, gruixut, rodˇ, gotzo, panxarrut, inflat, apersonat.
2. gran, important, considerable, notable, elevat.
3. greu.
1. corpulenta, voluminosa, plena, ampla, boteruda, obesa, grassa, gruixuda, rodona, gotza, panxarruda, inflada, apersonada.
2. gran, important, considerable, notable, elevada.
3. greu.

lliure  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. independent, aut˛nom, llibert, franc, emancipat, expedit, solt, allerat.
2. llicenciˇs, descordat, esqueixat.
3. solter.
4. eximit, exempt, dispensat.
5. net, obert, espaiˇs, ample.
6. gratu´t.
1. independent, aut˛noma, lliberta, franca, emancipada, expedita, solta, allerada.
2. llicenciosa, descordada, esqueixada.
3. soltera.
4. eximida, exempta, dispensada.
5. neta, oberta, espaiosa, ampla.
6. gratu´ta.

sobrer | sobrera  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. sobrant.
2. ample, gran, balder, folgat.
1. sobrant.
2. ampla, gran, baldera, folgada.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal