Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 16 articles que contenen «agarrada»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


agarrada  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. agafada, enganxada.
2. discussió, disputa, baralla.

agarrat 1| agarrada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
aferrat, tancat.
aferrada, tancada.

agarrat 2| agarrada  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avar, mesquí, arraix.
gasiva, avara, mesquina, arraixa.

arraix | arraixa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, agarrat, mesquí, gasiu.
avara, agarrada, mesquina, gasiva.

avar 1| avara  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
agarrat, avariciós, gasiu, mesquí, arraix, àvid, cobejós, roí, egoista, interessat, ranci, garrepa, ganyó, usurer, ronyós, miserable, rapaç, taquí, rata.
agarrada, avariciosa, gasiva, mesquina, arraixa, àvida, cobejosa, roïna, egoista, interessada, rància, garrepa, ganyona, usurera, ronyosa, miserable, rapaç, taquina, rata.

cagamiques  m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cagadur, cagalatxa, avar, gasiu, ronyós, mesquí, agarrat, ranci, garrepa, ganyó, taquí, rata.
—, cagalatxa, avara, gasiva, ronyosa, mesquina, agarrada, rància, garrepa, ganyona, taquina, rata.

carestiós | carestiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. escàs, miserable, mancat, faltat, pobre, eixut, erm, necessitat.
2. avar, gasiu, agarrat, mesquí.
1. escassa, miserable, mancada, faltada, pobra, eixuta, erma, necessitada.
2. avara, gasiva, agarrada, mesquina.

carronya 2  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, agarrat.
avara, agarrada.

coquí | coquina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. gasiu, avar, mesquí, agarrat.
2. covard, traïdor, bergant.
1. gasiva, avara, mesquina, agarrada.
2. covarda, traïdora, berganta.

escarransit 2| escarransida  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mesquí, pobre, gasiu, roí, avariciós, agarrat.
2. escardalenc.
1. mesquina, pobra, gasiva, roïna, avariciosa, agarrada.
2. escardalenca.

ganyó | ganyona  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, miserable, ranci, gasiu, garrepa, mesquí, agarrat, arraix, ronyós.
avara, miserable, rància, gasiva, garrepa, mesquina, agarrada, arraixa, ronyosa.

garrepa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
gasiu, avar, ranci, ganyó, mesquí, miserable, taquí, agarrat, arraix.
gasiva, avara, rància, ganyona, mesquina, miserable, taquina, agarrada, arraixa.

gasiu 1| gasiva  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, ganyó, garrepa, ronyós, mesquí, roí, agarrat, avariciós, arraix, ranci, miserable, taquí.
avara, ganyona, garrepa, ronyosa, mesquina, roïna, agarrada, avariciosa, arraixa, rància, miserable, taquina.

mesquí 2| mesquina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, agarrat, ronyós, egoista, roí, envejós, gasiu, ganyó, garrepa, ranci, miserable, taquí, cobdiciós.
avara, agarrada, ronyosa, egoista, roïna, envejosa, gasiva, ganyona, garrepa, rància, miserable, taquina, cobdiciosa.

miserable 2  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. míser, pobre, desgraciat, infeliç, indigent, desvalgut, miseriós, pelat, malaurat, dissortat.
2. mesquí, agarrat, avar, avariciós, taquí, ganyó, garrepa, roí, gasiu.
3. vil, indigne.
1. mísera, pobra, desgraciada, infeliç, indigent, desvalguda, miseriosa, pelada, malaurada, dissortada.
2. mesquina, agarrada, avara, avariciosa, taquina, ganyona, garrepa, roïna, gasiva.
3. vil, indigna.

taquí | taquina  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
avar, gasiu, ganyó, garrepa, ronyós, ranci, rata, agarrat.
avara, gasiva, ganyona, garrepa, ronyosa, rància, rata, agarrada.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal