Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta ediciˇInstruccions d’˙scerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 42 que contenen «adequat»


Següents Darrers

Aquesta versiˇ del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogrÓfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


acceptable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
admissible, convenient, adequat.
admissible, convenient, adequada.

adequat | adequada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
apropiat, proporcionat, adient, idoni, avinent, escaient, oport˙, ajustat, convenient, conforme, enraonat, just.
apropiada, proporcionada, adient, id˛nia, avinent, escaient, oportuna, ajustada, convenient, conforme, enraonada, justa.

adient  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
apropiat, adequat, proporcionat, idoni, avinent, escaient, oport˙, ajustat, convenient, conforme, enraonat.
apropiada, adequada, proporcionada, id˛nia, avinent, escaient, oportuna, ajustada, convenient, conforme, enraonada.

apropiat | apropiada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
adequat, idoni, proporcionat, adient, avinent, escaient, oport˙, ajustat, convenient, conforme, enraonat, just.
adequada, id˛nia, proporcionada, adient, avinent, escaient, oportuna, ajustada, convenient, conforme, enraonada, justa.

apte | apta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
˙til, bo, propi, utilitzable, idoni, adequat, adient, capaš, competent, hÓbil, suficient, dispost, expert, experimentat.
˙til, bona, pr˛pia, utilitzable, id˛nia, adequada, adient, capaš, competent, hÓbil, suficient, disposta, experta, experimentada.

avantatjˇs | avantatjosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
profitˇs, convenient, ˙til, bo, preferent, preferible, millor, fructuˇs, adequat, oport˙.
profitosa, convenient, ˙til, bona, preferent, preferible, millor, fructuosa, adequada, oportuna.

avinent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tractable, sociable, amable.
2. adient, c˛mode, adequat, accessible, oport˙, idoni, apropiat, escaient, convenient.
1. tractable, sociable, amable.
2. adient, c˛moda, adequada, accessible, oportuna, id˛nia, apropiada, escaient, convenient.

bo | bona  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
(pren la forma bon quan precedeix lĺelement que modifica)
1. avantatjˇs, ˙til, convenient, favorable, satisfactori, profitˇs, fructuˇs, adequat, oport˙, apropiat, adient, idoni, avinent, escaient, ajustat, conforme, enraonat, propi, fÓcil, c˛mode.
2. excelĚlent, distingit, sobresortint, exemplar.
3. gustˇs, plaent, agradable, esplŔndid.
4. sa, robust, ferm, saludable.
5. bondadˇs, benŔvol, benigne, bene´t, benemŔrit, caritatiu, compassiu, misericordiˇs, sant, virtuˇs, honest, honrat.
6. ingenu, cÓndid, innocent, incaut.
7. abundant, copiˇs, quantiˇs.
1. avantatjosa, ˙til, convenient, favorable, satisfact˛ria, profitosa, fructuosa, adequada, oportuna, apropiada, adient, id˛nia, avinent, escaient, ajustada, conforme, enraonada, pr˛pia, fÓcil, c˛moda.
2. excelĚlent, distingida, sobresortint, exemplar.
3. gustosa, plaent, agradable, esplŔndida.
4. sana, robusta, ferma, saludable.
5. bondadosa, benŔvola, benigna, bene´da, benemŔrita, caritativa, compassiva, misericordiosa, santa, virtuosa, honesta, honrada.
6. ingŔnua, cÓndida, innocent, incauta.
7. abundant, copiosa, quantiosa.

c˛mode | c˛moda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
prÓctic, confortable, fÓcil, accessible, avinent, convenient, adequat, escaient, descansat, tranquil, allerat, relaxat, folgat, espaiˇs.
prÓctica, confortable, fÓcil, accessible, avinent, convenient, adequada, escaient, descansada, tranquilĚla, allerada, relaxada, folgada, espaiosa.

compatible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
afÝ, avinent, adient, adequat, oport˙.
afÝ, avinent, adient, adequada, oportuna.

condecent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
convenient, corresponent, apropiat, adequat, idoni.
convenient, corresponent, apropiada, adequada, id˛nia.

condigne | condigna  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
adequat, apropiat, digne, merescut, adient, corresponent, proporcionat.
adequada, apropiada, digna, merescuda, adient, corresponent, proporcionada.

conforme 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. igual, exacte, idŔntic, just, acordat, consonant, concorde, coincident, simŔtric, aparellat.
2. convenient, decent, escaient, adequat, idoni, adient, avinent, procedent.
1. igual, exacta, idŔntica, justa, acordada, consonant, concorde, coincident, simŔtrica, aparellada.
2. convenient, decent, escaient, adequada, id˛nia, adient, avinent, procedent.

congenial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. afÝ, semblant.
2. idoni, adequat, apropiat, escaient.
1. afÝ, semblant.
2. id˛nia, adequada, apropiada, escaient.

congru | c˛ngrua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
congruent, idoni, adequat, conforme, convenient, apropiat, condecent, l˛gic, oport˙, propi, escaient, avinent, adient.
congruent, id˛nia, adequada, conforme, convenient, apropiada, condecent, l˛gica, oportuna, pr˛pia, escaient, avinent, adient.

congruent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
congru, convenient, ajustat, avinent, escaient, apropiat, condecent, conforme, adequat, connex, conseqŘent, oport˙, adient, propi, l˛gic.
c˛ngrua, convenient, ajustada, avinent, escaient, apropiada, condecent, conforme, adequada, connexa, conseqŘent, oportuna, adient, pr˛pia, l˛gica.

convenient  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
˙til, oport˙, idoni, escaient, encertat, adient, adequat, aconsellable, interessant, beneficiˇs, avantatjˇs, procedent, apropiat.
˙til, oportuna, id˛nia, escaient, encertada, adient, adequada, aconsellable, interessant, beneficiosa, avantatjosa, procedent, apropiada.

corresponent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. adient, escaient, adequat, apropiat, convenient, oport˙, proporcionat.
2. pertinent, relatiu, concernent, respectiu.
3. anÓleg, equivalent.
4. corresponsal.
1. adient, escaient, adequada, apropiada, convenient, oportuna, proporcionada.
2. pertinent, relativa, concernent, respectiva.
3. anÓloga, equivalent.
4. corresponsal.

desavinent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
allunyat, apartat, lluny, inc˛mode, inoport˙, inadequat, inaccessible.
allunyada, apartada, llunya, inc˛moda, inoportuna, inadequada, inaccessible.

digne | digna  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. mereixedor, creditor.
2. honrat, noble, honorable, Ýntegre, decent, estimable, honest.
3. adequat, proporcionat, conforme.
4. greu, circumspecte, mesurat.
1. mereixedora, creditora.
2. honrada, noble, honorable, Ýntegra, decent, estimable, honesta.
3. adequada, proporcionada, conforme.
4. greu, circumspecta, mesurada.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 42 que contenen «adequat»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal