Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 26 que contenen «abundant»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abundant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abundós, suficient, quantiós, exuberant, copiós, ufanós, fecund, fèrtil, prolífic, ric, pròdig, fructuós.
abundosa, suficient, quantiosa, exuberant, copiosa, ufanosa, fecunda, fèrtil, prolífica, rica, pròdiga, fructuosa.

abundós | abundosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abundant.
abundant.

afluent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. abundant, verbós.
2. tributari, confluent.
1. abundant, verbosa.
2. tributària, confluent.

bo | bona  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
(pren la forma bon quan precedeix l’element que modifica)
1. avantatjós, útil, convenient, favorable, satisfactori, profitós, fructuós, adequat, oportú, apropiat, adient, idoni, avinent, escaient, ajustat, conforme, enraonat, propi, fàcil, còmode.
2. excel·lent, distingit, sobresortint, exemplar.
3. gustós, plaent, agradable, esplèndid.
4. sa, robust, ferm, saludable.
5. bondadós, benèvol, benigne, beneït, benemèrit, caritatiu, compassiu, misericordiós, sant, virtuós, honest, honrat.
6. ingenu, càndid, innocent, incaut.
7. abundant, copiós, quantiós.
1. avantatjosa, útil, convenient, favorable, satisfactòria, profitosa, fructuosa, adequada, oportuna, apropiada, adient, idònia, avinent, escaient, ajustada, conforme, enraonada, pròpia, fàcil, còmoda.
2. excel·lent, distingida, sobresortint, exemplar.
3. gustosa, plaent, agradable, esplèndida.
4. sana, robusta, ferma, saludable.
5. bondadosa, benèvola, benigna, beneïda, benemèrita, caritativa, compassiva, misericordiosa, santa, virtuosa, honesta, honrada.
6. ingènua, càndida, innocent, incauta.
7. abundant, copiosa, quantiosa.

considerable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
important, notable, notori, gran, respectable, elevat, imponent, imposant, abundant, sobresortint.
important, notable, notòria, gran, respectable, elevada, imponent, imposant, abundant, sobresortint.

copiós | copiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abundant, abundós.
abundant, abundosa.

esponerós | esponerosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ufanós, exuberant, abundant, pletòric, frondós.
ufanosa, exuberant, abundant, pletòrica, frondosa.

excessiu | excessiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
desmesurat, immoderat, superabundant, excedent, sobrant, exagerat, extremat, desorbitat, exorbitant, violent, innecessari, demesiat.
desmesurada, immoderada, superabundant, excedent, sobrant, exagerada, extremada, desorbitada, exorbitant, violenta, innecessària, demesiada.

exorbitant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
enorme, abundant, excessiu, desorbitat, exagerat, extremat, elevat.
enorme, abundant, excessiva, desorbitada, exagerada, extremada, elevada.

exuberant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abundant, ufanós, pletòric, opulent, copiós, pròdig.
abundant, ufanosa, pletòrica, opulenta, copiosa, pròdiga.

fecund | fecunda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fèrtil, feraç, prolífic, abundant, ufanós, copiós, ric, productiu, fructuós, generós, exuberant, abundós, sobreabundant, ubèrrim.
fèrtil, feraç, prolífica, abundant, ufanosa, copiosa, rica, productiva, fructuosa, generosa, exuberant, abundosa, sobreabundant, ubèrrima.

feraç  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fecund, fèrtil, abundant, ufanós, copiós, ric, productiu, fructuós, fruitós, generós, exuberant, abundós, sobreabundant, ubèrrim.
fecunda, fèrtil, abundant, ufanosa, copiosa, rica, productiva, fructuosa, fruitosa, generosa, exuberant, abundosa, sobreabundant, ubèrrima.

fèrtil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
feraç, fecund, abundant, ufanós, copiós, ric, productiu, fructuós, fruitós, generós, exuberant, abundós, sobreabundós, sobreabundant, ubèrrim.
feraç, fecunda, abundant, ufanosa, copiosa, rica, productiva, fructuosa, fruitosa, generosa, exuberant, abundosa, sobreabundosa, sobreabundant, ubèrrima.

gras 1| grassa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. greixós, llardós, mantegós.
2. gros, obès, gotzo, gord, panxarrut, boterut, revingut.
3. ric, copiós, abundant, fèrtil, feraç, fecund, productiu, ample, folgat.
1. greixosa, llardosa, mantegosa.
2. grossa, obesa, gotza, gorda, panxarruda, boteruda, revinguda.
3. rica, copiosa, abundant, fèrtil, feraç, fecunda, productiva, ampla, folgada.

incomptable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incalculable, innombrable, infinit, incommensurable, immesurable, abundant, nombrós, copiós.
incalculable, innombrable, infinita, incommensurable, immesurable, abundant, nombrosa, copiosa.

innombrable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
innumerable, nombrós, abundant, incomptable, incalculable, infinit, incommensurable, immesurable, copiós, innúmer.
innumerable, nombrosa, abundant, incomptable, incalculable, infinita, incommensurable, immesurable, copiosa, innúmera.

luxuriant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
exuberant, abundant, ufanós, pletòric, opulent, frondós, esponerós, fèrtil.
exuberant, abundant, ufanosa, pletòrica, opulenta, frondosa, esponerosa, fèrtil.

molts | moltes  quant. pl.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
mant, nombrosos, abundants, copiosos, incomptables, incalculables, una colla de, una pila de, un munt de, un gavadal de, un bon tou de, un feix de, un grapat de.
manta, nombroses, abundants, copioses, incomptables, incalculables, una colla de, una pila de, un munt de, un gavadal de, un bon tou de, un feix de, un grapat de.

nombrós | nombrosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abundant, abundós, copiós, incomptable, innombrable, innumerable.
abundant, abundosa, copiosa, incomptable, innombrable, innumerable.

opim | opima  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
ric, abundant, copiós, ufanós, exuberant.
rica, abundant, copiosa, ufanosa, exuberant.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 26 que contenen «abundant»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal