Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «abrupte»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


abrupte | abrupta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
espadat, trencat, rost, escarpat, ardu, dret, aspre.
espadada, trencada, rosta, escarpada, àrdua, dreta, aspra.

agrest | agresta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. camperol, rural, rústec, campestre, boscà, bosquetà, muntanyenc, silvestre.
2. abrupte, feréstec, aspre, esquerp, aspriu, asprós, difícil, trencat, rude, selvàtic, inculte, fragós.
3. rude, groller, incivil, insociable, incivilitzat, isard, alarb.
1. camperola, rural, rústega, campestre, boscana, bosquetana, muntanyenca, silvestre.
2. abrupta, feréstega, aspra, esquerpa, aspriva, asprosa, difícil, trencada, rude, selvàtica, inculta, fragosa.
3. rude, grollera, incivil, insociable, incivilitzada, isarda, alarba.

ardu | àrdua  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. arduós, abrupte, espadat, trencat, rost, escarpat.
2. dur, difícil, feixuc, penós, treballós, fatigós.
1. arduosa, abrupta, espadada, trencada, rosta, escarpada.
2. dura, difícil, feixuga, penosa, treballosa, fatigosa.

aspre 2| aspra  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. rugós, arrugat, desigual, raspós.
2. amarg, àcid.
3. rude, esquerp, difícil, agrest, salvatge, feréstec, abrupte, aspriu, asprós, esquívol, insociable, adust, intractable, selvàtic, isard, bròfec, sorrut.
1. rugosa, arrugada, desigual, rasposa.
2. amarga, àcida.
3. rude, esquerpa, difícil, agresta, salvatge, feréstega, abrupta, aspriva, asprosa, esquívola, insociable, adusta, intractable, selvàtica, isarda, bròfega, sorruda.

aspresa  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
rugositat, desigualtat, aspror, asperitat, asprivesa, asprivor, rudesa, abruptesa, fragositat, esquerperia, eixutesa, insociabilitat, rigor, duresa.

asprós | asprosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
aspre, abrupte, selvàtic.
aspra, abrupta, selvàtica.

difícil  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. complicat, complex, embullat, embrollat, enrevessat, laberíntic, enigmàtic, incomprensible, inextricable, intricat.
2. abrupte, trencat, espadat, rost, escarpat, inaccessible, dret, infranquejable.
3. ardu, costós, treballós, penós, dificultós, dur, feixuc, fatigós, laboriós, pesat, cansat, cansós.
4. delicat, susceptible, irritable, puntós, primmirat.
1. complicada, complexa, embullada, embrollada, enrevessada, laberíntica, enigmàtica, incomprensible, inextricable, intricada.
2. abrupta, trencada, espadada, rosta, escarpada, inaccessible, dreta, infranquejable.
3. àrdua, costosa, treballosa, penosa, dificultosa, dura, feixuga, fatigosa, laboriosa, pesada, cansada, cansosa.
4. delicada, susceptible, irritable, puntosa, primmirada.

escabrós | escabrosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aspre, abrupte, trencat, fragós, intricat.
2. morbós, indecent, indecorós, llicenciós, inconvenient, inadequat.
1. aspra, abrupta, trencada, fragosa, intricada.
2. morbosa, indecent, indecorosa, llicenciosa, inconvenient, inadequada.

escarpat | escarpada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abrupte, dret, vertical, penjat.
abrupta, dreta, vertical, penjada.

espadat 1| espadada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abrupte, dret, rost, vertical, acinglat, encinglerat, escarpat.
abrupta, dreta, rosta, vertical, acinglada, encinglerada, escarpada.

esquerp | esquerpa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aspre, esquiu, esquívol, salvatge, intractable, retret, insociable, isard, eixut, adust, misantrop.
2. feréstec, abrupte.
1. aspra, esquiva, esquívola, salvatge, intractable, retreta, insociable, isarda, eixuta, adusta, misantropa.
2. feréstega, abrupta.

exabrupte  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
indelicadesa, miquel.

fragós | fragosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
abrupte, escabrós, accidentat, trencat, aspre, feréstec.
abrupta, escabrosa, accidentada, trencada, aspra, feréstega.

fragositat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aspror, abruptesa.
2. accident.

inclinat | inclinada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
pendent, rost, abrupte.
pendent, rosta, abrupta.

isard 2| isarda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. escabrós, salvatge, abrupte, feréstec.
2. esquerp, esquiu.
1. escabrosa, salvatge, abrupta, feréstega.
2. esquerpa, esquiva.

miquel  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
refús, menyspreu, exabrupte, humiliació, mortificació.

pendent 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. suspès, suspens, irresolt, ajornat.
2. rost, abrupte, inclinat, coster, costerós, costerut, penjat, escarpat.
3. pèndul.
1. suspesa, suspensa, irresolta, ajornada.
2. rosta, abrupta, inclinada, costera, costerosa, costeruda, penjada, escarpada.
3. pèndula.

rost 1| rosta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
costerut, dret, abrupte, inclinat.
costeruda, dreta, abrupta, inclinada.

sorrut 1| sorruda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
intractable, insociable, retret, sornut, malmirrós, mújol, esquerp, esquiu, feréstec, adust, aspre, callat, silenciós, abrupte.
intractable, insociable, retreta, sornuda, malmirrosa, mújola, esquerpa, esquiva, feréstega, adusta, aspra, callada, silenciosa, abrupta.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 20 que contenen «abrupte»


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal