Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 11 articles que contenen «palmari»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


clar 1| clara  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. lluminós, diàfan, il·luminat, net, límpid, cristal·lí, lumínic, luminescent, transparent, pur, serè, brillant, polit, blanc, distint, ters.
2. lleuger, aigualit, prim, tènue.
3. intel·ligible, planer, llis, senzill, entenedor, comprensible, llegible, obvi, cert, evident, indubtable, segur, palès, patent, palpable, palmari, inqüestionable.
4. agut, perspicaç, viu, lúcid, despert.
5. sincer, franc, obert, veraç.
1. lluminosa, diàfana, il·luminada, neta, límpida, cristal·lina, lumínica, luminescent, transparent, pura, serena, brillant, polida, blanca, distinta, tersa.
2. lleugera, aigualida, prima, tènue.
3. intel·ligible, planera, llisa, senzilla, entenedora, comprensible, llegible, òbvia, certa, evident, indubtable, segura, palesa, patent, palpable, palmària, inqüestionable.
4. aguda, perspicaç, viva, lúcida, desperta.
5. sincera, franca, oberta, veraç.

evident  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, autèntic, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, palès, incontestable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, obvi, indiscutible, segur.
certa, autèntica, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, incontestable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, òbvia, indiscutible, segura.

indiscutible  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cert, indubtable, innegable, segur, evident, clar, irrefutable, irrebatible, provat, demostrat, manifest, palès, palpable, palmari, real, positiu, inconcús, axiomàtic, indisputable, inqüestionable, inequívoc.
certa, indubtable, innegable, segura, evident, clara, irrefutable, irrebatible, provada, demostrada, manifesta, palesa, palpable, palmària, real, positiva, inconcusa, axiomàtica, indisputable, inqüestionable, inequívoca.

inequívoc | inequívoca  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
segur, cert, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifest, palès, palmari, patent.
segura, certa, evident, indubtable, indiscutible, inqüestionable, innegable, manifesta, palesa, palmària, patent.

innegable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segur, cert, exacte, ver, palès, palmari, evident, patent, manifest.
incontestable, irrefutable, indiscutible, indubtable, inqüestionable, segura, certa, exacta, vera, palesa, palmària, evident, patent, manifesta.

manifest 1| manifesta  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, visible, notori, clar, palpable, palmari, patent, obvi, flagrant, tangible, demostrat, públic, ostensible, exotèric, descobert.
evident, palesa, visible, notòria, clara, palpable, palmària, patent, òbvia, flagrant, tangible, demostrada, pública, ostensible, exotèrica, descoberta.

obvi | òbvia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, clar, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifest, incontestable, positiu, axiomàtic, tangible, palmari, visible, notori, indiscutible, segur, sabut.
evident, palesa, clara, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, manifesta, incontestable, positiva, axiomàtica, tangible, palmària, visible, notòria, indiscutible, segura, sabuda.

palès | palesa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
obvi, clar, evident, manifest, notori, palpable, palmari, cert, autèntic, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiu, axiomàtic, tangible, visible, indiscutible.
òbvia, clara, evident, manifesta, notòria, palpable, palmària, certa, autèntica, formal, indubtable, inqüestionable, innegable, patent, positiva, axiomàtica, tangible, visible, indiscutible.

palmari | palmària  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
palès, evident, clar, manifest, patent, notori, obvi, visible, indiscutible, palpable.
palesa, evident, clara, manifesta, patent, notòria, òbvia, visible, indiscutible, palpable.

palpable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. tangible, tocable, físic, material, corpori.
2. palès, palmari, evident, clar, manifest.
1. tangible, tocable, física, material, corpòria.
2. palesa, palmària, evident, clara, manifest.

patent 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
evident, palès, manifest, palmari, clar, obvi, indiscutible, inqüestionable, indubtable.
evident, palesa, manifesta, palmària, clara, òbvia, indiscutible, inqüestionable, indubtable.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal