Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 45 que contenen «falsa»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


absurd 1| absurda  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
il·lògic, inexplicable, irracional, fals, monstruós, estúpid.
il·lògica, inexplicable, irracional, falsa, monstruosa, estúpida.

adulterí | adulterina  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. il·legítim, bord, bastard, natural.
2. fals, espuri.
1. il·legítima, borda, bastarda, natural.
2. falsa, espúria.

amanerat | amanerada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
afectat, forçat, ampul·lós, inflat, sofisticat, adotzenat, manierista, recercat, efeminat, fals, fictici.
afectada, forçada, ampul·losa, inflada, sofisticada, adotzenada, manierista, recercada, efeminada, falsa, fictícia.

apòcrif | apòcrifa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, fingit, fabulós, quimèric, suposat, imitat.
falsa, fingida, fabulosa, quimèrica, suposada, imitada.

artificial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
postís, imitat, fingit, aparent, fals, falsificat, fictici, il·lusori, convencional, artificiós, sintètic.
postissa, imitada, fingida, aparent, falsa, falsificada, fictícia, il·lusòria, convencional, artificiosa, sintètica.

capciós | capciosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
enganyós, fal·laç, artificiós, sofístic, fals, insidiós, equívoc.
enganyosa, fal·laç, artificiosa, sofística, falsa, insidiosa, equívoca.

caragirat | caragirada  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
traïdor, renegat, fals, botifler, apòstata.
traïdora, renegada, falsa, botiflera, apòstata.

convencional  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. convingut, contractual.
2. tradicional, habitual, usual, acostumat, consuetudinari.
3. rutinari, artificial, fals, tòpic.
1. convinguda, contractual.
2. tradicional, habitual, usual, acostumada, consuetudinària.
3. rutinària, artificial, falsa, tòpica.

deslleial  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
infidel, traïdor, pèrfid, vil, perjur, ingrat, fals, apòstata, renegat.
infidel, traïdora, pèrfida, vil, perjura, ingrata, falsa, apòstata, renegada.

discordant  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
discorde, discrepant, contrari, desproporcionat, fals, inadequat, incoherent, impropi, dissonant, detonant.
discorde, discrepant, contrària, desproporcionada, falsa, inadequada, incoherent, impròpia, dissonant, detonant.

dissimulat | dissimulada  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, fingit, sorneguer, comediant, hipòcrita.
falsa, fingida, sorneguera, comediant, hipòcrita.

enganyador 2| enganyadora  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, traïdor, infidel, mentider, capciós, perjur, entabanador.
falsa, traïdora, infidel, mentidera, capciosa, perjura, entabanadora.

erroni | errònia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
equivocat, fals, injust, desencertat, incorrecte, inexacte.
equivocada, falsa, injusta, desencertada, incorrecta, inexacta.

espuri 1| espúria  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fals, il·legítim.
falsa, il·legítima.

fabulós | fabulosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. fictici, fingit, inventat, fals, extraordinari, increïble, imaginari, excessiu, il·lusori, inversemblant, quimèric, fantàstic, exagerat, prodigiós.
2. mític, mitològic, llegendari.
1. fictícia, fingida, inventada, falsa, extraordinària, increïble, imaginària, excessiva, il·lusòria, inversemblant, quimèrica, fantàstica, exagerada, prodigiosa.
2. mítica, mitològica, llegendària.

fal·laç  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fal·laciós, fals, mentider, hipòcrita, arter, insidiós, fariseu, farisaic, delusori.
fal·laciosa, falsa, mentidera, hipòcrita, artera, insidiosa, farisea, farisaica, delusòria.

fals 1| falsa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
erroni, enganyós, inexacte, aparent, apòcrif, ful, falsificat, il·legítim, inventat, il·lusori, imaginari, fingit, fictici, irreal, simulat, suposat, espuri, adulterat, artificial, fantàstic, disfressat.
errònia, enganyosa, inexacta, aparent, apòcrifa, fula, falsificada, il·legítima, inventada, il·lusòria, imaginària, fingida, fictícia, irreal, simulada, suposada, espúria, adulterada, artificial, fantàstica, disfressada.

fals 2| falsa  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
fal·laç, traïdor, hipòcrita, falsari, pèrfid, impostor, deslleial, infidel, perjur, fementit.
fal·laç, traïdora, hipòcrita, falsària, pèrfida, impostora, deslleial, infidel, perjura, fementida.

falsador | falsadora  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
falsificador.
falsificadora.

falsar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. falsificar.
2. falsejar.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 45 que contenen «falsa»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal