Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 41 a 60
d’un total de 61 que contenen «causa»


Primers Anteriors Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


mòbil 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
causa, motiu, motor, fonament, germen, llavor.

motiu 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. causa, origen, mòbil, fonament, germen, llavor, motor, raó, gènesi, finalitat, objecte, objectiu, perquè, força.
2. tema, assumpte, línia, argument.

motor 1| motora  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
impulsor, motiu, generador, impulsiu, causant, iniciador, promotor.
impulsora, motiva, generadora, impulsiva, causant, iniciadora, promotora.

motor 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
impulsor, generador, causant, iniciador, ànima, mòbil, promotor.
impulsora, generadora, causant, iniciadora, [ànima], —, promotora.

objecte  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. cosa, eina, útil, adminicle, estri, atuell, instrument, aparell, utensili.
2. idea, matèria, assumpte, tema, motiu, causa.
3. fi, finalitat, objectiu, propòsit, intenció, mòbil.

ocasió  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. avinentesa, moment, oportunitat, cas, circumstància, contingència, conjuntura, esdeveniment, saó, situació, escaiença, eventualitat, hora.
2. ganga, moma.
3. causa, motiu, perill, risc, pretext, excusa.

origen  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
provinença, procedència, font, naixement, naixença, principi, bressol, arrel, mare, fonament, causa, gènesi, germen, ferment.

pledejar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
contendre, litigar, querellar-se, encausar, processar, recórrer.

plet  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
contesa, diferència, litigi, pledeig, discussió, causa, cas, querella, clam.

principi  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. començament, inici, primeria, començ, naixement, entrada, aurora, inauguració, preludi, obertura, alba, exordi.
2. origen, font, arrel, mare, fonament, causa, gènesi, ferment, deu, base.
3. veritat, axioma, postulat, dogma, credo, doctrina.
4. lema, màxima, regla, norma, precepte.

procedir  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. executar, dur a cap, dur a terme, portar a cap, portar a terme, fer, passar, efectuar, realitzar.
2. actuar, obrar, comportar-se, captenir-se.
3. encausar, enjudiciar.
4. venir, originar-se, provenir, emanar, arribar, arrencar, néixer, derivar-se.

procés  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. transcurs, progrés, desenvolupament, successió, descabdellament, acció, avenç, desenrotllament, formació.
2. causa, plet, querella, judici.

processar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
jutjar, encausar, empaperar.

productor 1| productora  adj. i m. i f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
generador, causant, promotor, creador, elaborador.
generadora, causant, promotora, creadora, elaboradora.

produir  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. originar, causar, provocar, promoure, ocasionar, motivar, determinar, suscitar, desencadenar, donar lloc, infondre.
2. crear, conrear, elaborar, realitzar, obtenir, reproduir, generar, fabricar, confegir, confeccionar, manufacturar, fer, criar, forjar, treballar, emetre.
3. donar, rendir, fornir, reportar, proporcionar.

provocar  v.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. excitar, incitar, burxar, desafiar, reptar, punxar, agullonar, fanfarronejar, insultar, bravatejar.
2. promoure, suscitar, originar, causar, produir, ocasionar, motivar, determinar, donar lloc, desencadenar.

querella  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. discòrdia, baralla, discussió, disputa.
2. clam, queixa, causa, plet, litigi, procés.

raó  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. causa, motiu, fonament, explicació, justificació, raonament, argument, pretext, excusa, mòbil, factor, perquè.
2. informació, notícia.
3. enteniment, discerniment, coneixement, intel·ligència, raciocini, reflexió, criteri, judici, juí, seny, sentit comú, senderi.

sumari 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. compendi, esquema, sinopsi, índex, resum, guió.
2. procés, causa, cas, litigi, expedient, protocol.

suscitació  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
suscitament, motivació, provocació, causa, origen.

 
Es mostren els articles 41 a 60
d’un total de 61 que contenen «causa»


Primers Anteriors Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal