Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

  Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 28 que contenen «característica»


Següents Darrers

Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


aparença  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. aire, aspecte, actitud, posat, maneres, capteniment, comportament, gest, comport, característica, presència, fatxa.
2. semblança, ficció, artifici, disfressa, simulació.

atribut  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. qualitat, facultat, virtut, característica, propietat.
2. adjectiu, determinatiu, qualificatiu.

caràcter  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. signe, símbol, notació, lletra, tipus.
2. talismà.
3. senyal, empremta.
4. tret, característica, marca, tarannà, temperament, idiosincràsia, humor, fesomia, caire, naturalesa, índole, geni, condició.
5. personalitat, fermesa, enteresa, seguretat, energia, decisió.

característic | característica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
distintiu, típic, peculiar, propi, idiosincràtic, diferenciat, singular, específic.
distintiva, típica, peculiar, pròpia, idiosincràtica, diferenciada, singular, específica.

característica  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
tret, qualitat, propietat, caràcter, peculiaritat, diferència, singularitat.

congènit | congènita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
innat, hereditari, característic.
innata, hereditària, característica.

diferencial  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
característic, distintiu, peculiar.
característica, distintiva, peculiar.

distintiu 1| distintiva  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
característic, típic, peculiar, propi, diferenciat, singular, específic.
característica, típica, peculiar, pròpia, diferenciada, singular, específica.

idiosincràtic | idiosincràtica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
característic, peculiar, personal, propi, típic, distint, distintiu.
característica, peculiar, personal, pròpia, típica, distinta, distintiva.

individualitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
personalitat, identitat, caràcter, subjectivitat, característica, índole, particularitat, idiosincràsia, tarannà, natura, tirant.

ingènit | ingènita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
connatural, natural, innat, congènit, característic, propi.
connatural, natural, innata, congènita, característica, pròpia.

innat | innata  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
congènit, ingènit, natural, natiu, propi, característic, connatural.
congènita, ingènita, natural, nativa, pròpia, característica, connatural.

nota  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. so, to, gall.
2. senyal, característica, qualitat, particularitat, signe, tret, propietat, peculiaritat, singularitat, diferència.
3. prestigi, categoria, importància, upa.
4. advertiment, aclariment, explicació, comentari, avís, notificació, informació, instrucció, observació, escoli, remarca, glossa, postil·la, explanació, nòtula, acotació, inserció.
5. anotació.
6. comunicació, memoràndum.
7. memento, punt.
8. factura, minuta.
9. comanda.

particular 1  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
personal, privat, propi, íntim, característic, individual, especial, singular, específic, exprés, peculiar, diferenciat.
personal, privada, pròpia, íntima, característica, individual, especial, singular, específica, expressa, peculiar, diferenciada.

particular 2  m.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
circumstància, característica, peculiaritat, particularitat.

particularitat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, circumstància, característica, peculiaritat, diferència, detall.

peculiar  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, propi, característic, especial, singular, típic, distintiu, diferenciat, idiosincràtic, distint, anòmal, específic, exclusiu, privatiu.
particular, pròpia, característica, especial, singular, típica, distintiva, diferenciada, idiosincràtica, distinta, anòmala, específica, exclusiva, privativa.

peculiaritat  f.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
particular, particularitat, característica, circumstància, diferència, detall.

privatiu | privativa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. prohibitiu, prohibitori.
2. exclusiu, propi, peculiar, característic.
1. prohibitiva, prohibitòria.
2. exclusiva, pròpia, peculiar, característica.

propi 1| pròpia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. exclusiu, privatiu, peculiar, característic, personal, particular, distintiu, típic, específic, individual, íntim, intern, singular, privat.
2. natural, únic.
3. mateix.
4. recte, correcte, exacte, just, precís, pur.
5. adequat, apropiat, oportú, escaient, adient, avinent, convenient, apte, idoni.
6. emissari, missatger, correu.
1. exclusiva, privativa, peculiar, característica, personal, particular, distintiva, típica, específica, individual, íntima, interna, singular, privada.
2. natural, única.
3. mateixa.
4. recta, correcta, exacta, justa, precisa, pura.
5. adequada, apropiada, oportuna, escaient, adient, avinent, convenient, apta, idònia.
6. emissària, missatgera, correu.

 
Es mostren els articles 1 a 20
d’un total de 28 que contenen «característica»


Següents Darrers

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal