Diccionari de sinònims
Albert Jané
Tercera edició - 2015
presentacióSobre aquesta edicióInstruccions d’úscerca Abreviaturescrèdits
Consulta general


Consulta per funció sintàctica
 
 

 Hi ha 14 articles que contenen «cèlebre»


Aquesta versió del diccionari de sinònims incorpora la nova normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 30 d'agost de 2017.


cèlebre  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
famós, anomenat, il·lustre, distingit, popular, gloriós, notable, insigne, afamat, conegut, acreditat, egregi, reputat, preclar, ínclit, perínclit.
famosa, anomenada, il·lustre, distingida, popular, gloriosa, notable, insigne, afamada, coneguda, acreditada, egrègia, reputada, preclara, ínclita, perínclita.

distingit | distingida  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
elegant, educat, senyor, notable, il·lustre, principal, sobresortint, original, cèlebre, conegut, famós, insigne, conspicu.
elegant, educada, senyora, notable, il·lustre, principal, sobresortint, original, cèlebre, coneguda, famosa, insigne, conspícua.

egregi | egrègia  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
insigne, il·lustre, distingit, famós, cèlebre, afamat, preclar, ínclit, eximi, eminent, conspicu.
insigne, il·lustre, distingida, famosa, cèlebre, afamada, preclara, ínclita, exímia, eminent, conspícua.

eminent  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. alt, elevat, alterós, destacat, dominant, encimbellat, espigat, superior, predominant, prominent, preeminent, culminant.
2. sobresortint, distingit, il·lustre, preclar, notable, cèlebre, insigne, conspicu, destacat, eximi, egregi, gran, excel·lent.
1. alta, elevava, alterosa, destacada, dominant, encimbellada, espigada, superior, predominant, prominent, preeminent, culminant.
2. sobresortint, distingida, il·lustre, preclara, notable, cèlebre, insigne, conspícua, destacada, exímia, egrègia, gran, excel·lent.

famós | famosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cèlebre, conegut, anomenat, il·lustre, distingit, popular, gloriós, insigne, afamat, acreditat, egregi, reputat, preclar, ínclit, notable, sobresortint.
cèlebre, coneguda, anomenada, il·lustre, distingida, popular, gloriosa, insigne, afamada, acreditada, egrègia, reputada, preclara, ínclita, notable, sobresortint.

gloriós | gloriosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. esplendorós, cèlebre, il·lustre, famós, eminent, memorable, insigne, ínclit, preclar, apoteòsic, èpic.
2. benaventurat, beat, benaurat.
1. esplendorosa, cèlebre, il·lustre, famosa, eminent, memorable, insigne, ínclita, preclara, apoteòsica, èpica.
2. benaventurada, beata, benaurada.

històric 1| històrica  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. famós, cèlebre.
2. historial.
3. real, autèntic, verídic, viscut, cert, positiu.
1. famosa, cèlebre.
2. historial.
3. real, autèntica, verídica, viscuda, certa, positiva.

il·lustre  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
cèlebre, famós, distingit, anomenat, ínclit, perínclit, preclar, gloriós, notable, insigne, egregi, eximi, prestigiós, gran, rellevant.
cèlebre, famosa, distingida, anomenada, ínclita, perínclita, preclara, gloriosa, notable, insigne, egrègia, exímia, prestigiosa, gran, rellevant.

ínclit | ínclita  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
il·lustre, gloriós, insigne, distingit, cèlebre, brillant, preclar, perínclit, notable, sobresortint.
il·lustre, gloriosa, insigne, distingida, cèlebre, brillant, preclara, perínclita, notable, sobresortint.

insigne  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
il·lustre, eximi, gloriós, ínclit, perínclit, distingit, famós, cèlebre, preclar, notable, rellevant.
il·lustre, exímia, gloriosa, ínclita, perínclita, distingida, famosa, cèlebre, preclara, notable, rellevant.

memorable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
famós, cèlebre, recordable, notable.
famosa, cèlebre, recordable, notable.

notable  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
remarcable, sobresortint, important, cèlebre, destacat, conegut, famós, il·lustre, distingit, anomenat, modèlic, exemplar, conspicu.
remarcable, sobresortint, important, cèlebre, destacada, coneguda, famosa, il·lustre, distingida, anomenada, modèlica, exemplar, conspícua.

popular  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
1. públic, cívic, ciutadà.
2. demòtic, multitudinari, senzill, folklòric, tradicional.
3. cèlebre, conegut, famós, anomenat.
1. pública, cívica, ciutadana.
2. demòtica, multitudinària, senzilla, folklòrica, tradicional.
3. cèlebre, coneguda, famosa, anomenada.

prestigiós | prestigiosa  adj.    ››  DIEC2 | DDLC | CTILC | BDlex | DCVB  | CiT  | TERMCAT
famós, cèlebre, anomenat, influent, popular, acreditat, preponderant.
famosa, cèlebre, anomenada, influent, popular, acreditada, preponderant.

 


Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal